Ecura Bo og Habilitering, region Vest

Ecura er et resultat av flere selskaper som har slått seg sammen for å bygge et kvalitetsorientert norskeid helse- og omsorgsselskap. Vi er i sterk vekst og sysselsetter nå ca 2 500 ansatte fordelt på ulike virksomhetsområder. Våre tjenester omfatter heldøgns tjenester for personer med særlige omsorgsbehov, veiledningstjenester og avlastning, brukerstyrt personlig assistanse (BPA), hjemmetjenester, vikartjenester for helsepersonell samt rusbehandling (Vangseter). Gjennom "Helsekursportalen" tilbyr vi nettbaserte helsekurs for helsepersonell. Konsernet har virksomhet i hele landet.

I Ecura jobber vi etter verdiene Endringsorientering, Omsorg (av latin Cura), Utvikling, Respekt og Ansvar. Vi skal gi omsorg med respekt og verdighet forankret i gode systemer. Derfor er vi ISO sertifisert både innen miljø, arbeidsmiljø og kvalitet. Som første helseforetak i Norge ble vi også sertifisert for ISO 27001; informasjonssikkerhet i 2020.

Ecura Bo og Habilitering er i stadig vekst, og du har no høve til å bli med oss på laget!

Tiltaka me ynskjer å forsterke ligg på Hafslo og i Årdal og Balestrand.

Me har ledig både faste stillingar og vikariat:

 • Medlever / døgn
 • Nattevakter
 • Langvakter

Arbeidsoppgåver:

 • Tilrettelegging for meistringsopplevingar og innhaldsrike dagar innafor trygge rammer
 • Bistand, aktivisering og rettleiing forankra i tenestemottakar sine behov og ynskjer
 • Integrere praktiske gjeremål i miljøterapeutisk sammenheng
 • Samarbeid internt, eksternt og med pårørande
 • Dokumentering / journalføring

Kvalifikasjonar:

 • Autorisert vernepleiar / sjukepleiar
 • Helse-, sosial- og pedagogretta utdanning
 • Fagarbeidarar
 • Assistentar
 • Gode norskkunnskapar, skriftleg og munnleg
 • Førarkort kl. B

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å jobbe sjølvstendig og målretta
 • Positiv grunnhaldning til livet og eit smil som sit laust
 • Trygg og stabil omsorgsperson
 • Engasjert og løysingsorientert

Me tilbyr:

 • Gode turnusordningar
 • Svært gode moglegheiter for personleg og fagleg utvikling
 • Eigne opplærings- og rettleiingsprogram
 • Svært godt arbeidsmiljø med faglig dyktige og engasjerte kolleger
 • Gode pensjons- og personforsikringsordningar

Me krev godkjent politiattest i henhold til gjeldande lovverk.

Intervju og tilsettingar vil bli gjennomført fortløpande.

På grunn av arbeidets art oppfordrar me menn til å søkje

Søknadsfrist: Snarast

Har du spørsmål? Ta kontakt for ein hyggeleg prat!