Ecura Bo og Habilitering, region Vest

Ecura ble etablert i 2016 gjennom oppkjøp av norske etablerte og veldrevne foretak. Vi leverer helse- og omsorgstjenester til private og offentlige kunder. Ecura er en av Norges ledende aktører innen privatfinansiert rusbehandling og vi er en godkjent leverandør i en rekke kommuner av BPA (brukerstyrte personlige assistenter).  I tillegg tilbyr vi hjemmesykepleie, stasjonær sykepleie, hjemmehjelp, vikar- og bemanningsløsninger av helsefagpersonell i hele Norge. Totalt sysselsetter vi ca. 1100 personer og har virksomheter i store deler av landet.

Gjennom Ecura Bo og Habilitering er vi også en stor tilbyder av heldøgns bo- og omsorgstjenester for personer med psykiske lidelser, utviklingshemming og/eller autismespekterforstyrrelser samt at vi leverer rådgivingstjenester og kompetansehevende kurs innen helsefag. Med satsing på kompetanse, teknologi og innovativ tenkning bygger vi Norges ledende helse- og omsorgsselskap.

Vi søker avdelingsleder til Hafslotun i Luster kommune

Hafslotun i Luster kommune er Ecura Bo og Habilitering AS sitt hovedsete på Vestlandet. Her kan vi tilby heldøgns boligtjenester, aktivitets-/sysselsettingstilbud og korttidsopphold. Her er det også fasiliteter for kontor og møtevirksomhet. 

Vi søker nå etter avdelingsleder på Hafslotun.

Vi søker deg med mye erfaring fra avdelingsledelse og helse. Du må ha et ønske om å  fortsette å utvikle satsingen vår som en god og attraktiv arbeidsplass for våre ansatte og som kvalitativt og omsorgsfulle individrettede tilbud til tjenestemottakere. Du skal også være en transparent og berikende samarbeidspartner til våre oppdragsgivere. 

Vi søker deg med høy integritet, gjennomføringskraft og motivasjon til å arbeide etter våre verdier. Deg med evne til og erfaring fra å utvikle og drifte individuelt tilpassede tjenestetilbud. Vi er i stadig utvikling, og som avdelingsleder må du være innstilt på endring i ansvarsområder og arbeidsoppgaver.

Avdelingsleder i ECURA er opptatt av våre kjerneverdier Endring, omsorg, utvikling, respekt og ansvarlighet. 

Avdelingslederne våre ser og behandler mennesker med respekt og ydmykhet, men er også tydelig og rettferdig.

Personlig egnethet tillegges stor vekt.

Avdelingslederen inngår i ledergruppen til regionsansvarlig, og samarbeider tett med fagkonsulent.

Ansvarsområder:

 • Personalansvar
 • Ansvar for utforming og drift av tiltakene sammen med fagkonsulent.
 • Samarbeide med ander involverte parter som pårørende, spesialisthelsetjenesten og oppdragsgiver
 • Ansvar for at tjenesten drives effektivt og i samsvar med kvalitetskrav og lovverk.
 • Økonomi

Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning fra høyskole/universitet.
 • Ledererfaring. 
 • Kjennskap til og erfaring med aktuelle lovverk både administrativt og faglig.
 • Det er en fordel med kjennskap til GAT turnussystem og god kompetanse innenfor Office programmer.

Arbeidsoppgaver:

 • Sikre effektiv drift, organisering og utvikling av tjenesten.
 • Tett samarbeid og oppfølging sammen med fagressurser.
 • Personal- og budsjettansvar.
 • Turnusplanlegging og bemanning
 • Samarbeid med oppdragsgiver og andre samarbeidsparter.
 • Bidra til at avdelingen og virksomhetens resultatmål nås.
 • Bidra med egne erfaringer og kompetanse i virksomhetens lederteam.

Personlige egenskaper:

 • Tydelig og løsningsorientert.
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Evne til å utvikle, motivere og engasjere ansatte.
 • Evne til fleksibilitet og til å arbeide selvstendig.
 • Evne til endring og omstilling.

Vi kan tilby deg

 • Muligheten til å bli en del av et spennende selskap i vekst.
 • Svært gode pensjonsordninger.
 • Konkurransedyktige betingelser, lønn etter avtale.
 • Store muligheter for egen utvikling.


For mer informasjon om satsingen:

Regionleder Karen Sandstø Kvam tlf 908 32 207, epost: karen.kvam@ecura.no

Har du spørsmål angående innlogging/søknadsprosessen?
Ta kontakt med Support på produksjon@jobbsys.no eller tlf 330 02 800