Ecura Bo og Habilitering, region Vest

Ecura ble etablert i 2016 og yter helse -og omsorgstjenester innenfor flere områder som hjemmetjenester, BPA, rusbehandling og bo- og omsorgstjenester over hele Norge. Ecura Bo og Habilitering AS yter heldøgns bo- og omsorgstjenester til personer med psykiske lidelser, utviklingshemming og/eller autismespekterforstyrrelser. I tillegg leverer vi veiledningstjenester, kurs og andre kompetansehevende tiltak innen ulike helsetjenester.  Med satsing på kompetanse, teknologi og innovativ tenkning bygger vi Norges ledende helse- og omsorgsselskap. Ecura har pr. i dag over 2100 ansatte.

Søk sommarjobb i ECURA – bli med å utgjer ein forskjell!

Tiltaka våre er lokalisert i Hafslo og Aurland.

Me søkjer etter initiativrike og motiverte ferievikarer som kan halde hjula i gang når ferien skal avviklast for våre faste tilsette.

Behovet er størst mellom 20. juni - 21. august, men me set og pris på vikarar som kan jobbe utover hausten.

Me jobbar i all hovudsak medlevarturnus, altså bur me med tenestemottakarane i fleire døgn (2-4) og har deretter ein friperiode. Som vikar kan det og vere aktuelt med enkeltdøgn. Me treng og vikarar til langvakter (12t) og vakne nattevakter (8 t).

Arbeidsoppgåver:

 • Målretta miljøarbeid, tilrettelegge for meistringsopplevingar og gode dagar innafor trygge rammer
 • Praktisk bistad / opplæring og rettleiing
 • Omsorg og aktivisering i tråd med tenestemottakar sine behov
 • Samarbeid internt, eksternt og med pårørande

Kvalifikasjonar

 • Påbegynt helse-/ sosial- / og pedagogretta utdanning
 • Erfaring frå og / eller interesse for arbeid med mennesker i sårbare situasjonar
 • Evne til å jobbe sjølvstendig og i team
 • Gode norskkunnskapar, skriftleg og munnleg
 • Førerkort kl. B

Personlige egenskaper:

 • Positiv grunnhaldning til livet og eit smil som sit laust
 • Fleksibel, tilgjengeleg og stabil
 • Kreativ, initiativrik og engasjert
 • Evne til å skape gode relasjonar

Vi tilbyr:

 • Eigne opplærings- og rettleiingsprogram, inkludert oppstartspakke med e-læringskurs
 • Godt arbeidsmiljø med fagleg dyktige kollegaer
 • Medleverturnus (døgn), nattevakter og langvakter
 • Konkurransedyktige betingelsar
 • Moglegheiter for personleg og fagleg utvikling

Me krev godkjent politiattest i henhold til gjeldande lovverk

Spesifiser i søknaden kva lokasjon du helst ynskjer å jobbe i


Antal stillingar: +/- 30

Søknadsfrist: Snarest. Søknader vurderes fortløpende.

Har du spørsmål? Ta kontakt for ein hyggeleg prat!

Linda Brusegard
Rekrutteringsansvarleg
Mobil: 47 47 99 34
E-post: linda.brusegard@ecura.no