Ecura Bo og Habilitering, region Vest

Ecura ble etablert i 2016 og yter helse -og omsorgstjenester innenfor flere områder som hjemmetjenester, BPA, rusbehandling og bo- og omsorgstjenester over hele Norge. Ecura Bo og Habilitering AS yter heldøgns bo- og omsorgstjenester til personer med psykiske lidelser, utviklingshemming og/eller autismespekterforstyrrelser. I tillegg leverer vi veiledningstjenester, kurs og andre kompetansehevende tiltak innen ulike helsetjenester.  Med satsing på kompetanse, teknologi og innovativ tenkning bygger vi Norges ledende helse- og omsorgsselskap. Ecura har pr. i dag over 2100 ansatte.

Ecura søker engasjerte personer til tverrfaglig helseteam

Ecura Bo & Habilitering er der for mennesker med sammensatte bistandsbehov og vi er en av Norges fremste kompetanseleverandør innenfor kunnskapsbasert metodikk fra anvendt atferdsanalyse og målrettet miljøarbeid.

Vi har nå overtatt et tjenestetilbud i nærheten av Stavanger/ Sandnes, som gis til et barn som har egen leilighet i tilknytning til foreldrehjemmet. Barnet har behov for bistand på flere områder og vi ønsker å sette sammen et team som kan ivareta et tverrfaglig behov. Det er ønskelig med kompetanse innen habilitering, epilepsi, målrettet miljøarbeid og opplæring.

Hvis du har en bachelor innen vernepleie, sykepleie, pedagogikk eller barnevernspedagogikk så er du høyaktuell for å jobbe i et svært spennende miljø med høye faglige ambisjoner. Vi søker også etter helsefagarbeidere/assistenter med erfaring/interesse for nevnte områder.

Det er 2:1 bemanning 24/7 og personalet går medleverturnus, 3-7-4-7.

 

Ønsket kompetanse utover det ovennevnte:

 • Er en fordel med erfaring om epilepsi
 • Trives med intensiv jobbing
 • Erfaring med læringsutfordringer/ utfordrende atferd
 • Arbeider godt selvstendig, men evne til å samarbeide med andre yrkesgrupper og foreldre
 • Erfaring fra familiearbeid, tjenester i hjemmet


Vi tilbyr:

 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjon- og forsikringsordninger
 • Dekker reiseutgifter til arbeidsplass.
 • Gode utviklingsmuligheter i et godt fagmiljø
 • Tverrfaglig og godt arbeidsmiljø
 • Kurs og kompetansetiltak


Vi kan tilby følgende stillinger:

3 x 100% stilling som miljøterapeut (fortrinnsvis sykepleier/vernepleier)
3 x 100 % stilling som miljøarbeider/assistent


Spørsmål om stillingene kan rettes til:

Regionleder Karen Sandstø Kvam, karen.kvam@ecura.no, tlf: 908 32 207
Avdelingsleder Linda Brusegard Bøe, linda.brusegard@ecura.no, tlf: 474 79 934

 

Tiltredelse: Snarest

Søknadsfrist: Søknader vurderes fortløpende