Ecura Bo og Habilitering, region Vest

Ecura ble etablert i 2016 og yter helse -og omsorgstjenester innenfor flere områder som hjemmetjenester, BPA, rusbehandling og bo- og omsorgstjenester over hele Norge. Ecura Bo og Habilitering AS yter heldøgns bo- og omsorgstjenester til personer med psykiske lidelser, utviklingshemming og/eller autismespekterforstyrrelser. I tillegg leverer vi veiledningstjenester, kurs og andre kompetansehevende tiltak innen ulike helsetjenester.  Med satsing på kompetanse, teknologi og innovativ tenkning bygger vi Norges ledende helse- og omsorgsselskap. Ecura har pr. i dag over 2100 ansatte.

Ønsker du å bidra til en bedre hverdag for vår tjenestemottaker?

Vi søker tilkallingsvikarer med mulighet for fast ansettelse

Vi holder til i Ringerike kommune i Viken. Tjenestemottaker har behov for praktisk bistand, samt drift av medisinskteknisk utstyr, blant annet hjemmerespirator, hostemaskin, peg-sonde med mer for å ivareta sin hverdag.  Det er to sammen på arbeid hele døgnet! Etter opplæring vil du gå med en som er godt kjent i teamet.

Som en del av teamet vårt vil du være med på å gi praktisk bistand med fokus på brukermedvirkning, kvalitet og forutsigbarhet.

Oppgavene dine vil være å bistå tjenestemottaker i dagliglivet slik at den opplever forutsigbarhet og mestring av egen hverdag. Vi har høyt søkelys på våre ansatte og søker deg som ønsker å bidra inn i gruppen.

Som vår kollega vil du jobbe i team, med fokus på kvalitet, tilrettelegging, planlegging og omsorg. Oppgavene dine vil være å bidra i temaet rundt tjenestemottaker slik at den opplever forutsigbarhet og en trygg hverdag i sitt eget hjem.


Kvalifikasjoner og personlige egenskaper vi ser etter:

 • Sykepleier
 • Helsefagarbeider
 • Ufaglærte, fordel med erfaring innenfor helse og omsorg
 • Relevant erfaring er et fortrinn, spesielt fra BPA-arbeid og helse/omsorg - stell og pleie
 • Har du erfaring med respirasjonsstøtte og annet medisinsk utstyr i hjemmet er det en fordel, men ikke et krav. Opplæring vil bli gitt.
 • Personlige egenskaper som omsorgsfull, nøyaktighet, løsningsorientert, arbeidsom og lærevillig vil bli vektlagt
 • Fleksibilitet, engasjement og lagspill er viktig
 • Førerkort klasse B

 
Vi tilbyr:

 • Egne opplærings- og veiledningsprogram
 • Godt arbeidsmiljø i et selskap i rask utvikling
 • 12 timers vakter dag og natt
 • Gratis bolig mellom vaktene dersom du velger å pendle i arbeidsperiodene
 • Gode pensjon og forsikringsvilkår
 • Gode muligheter for personlig utvikling


Vi stiller krav om godkjent politiattest i henhold til gjeldende lovverk. De som blir tilbudt jobb må etterfølge Ecura sine verdigrunnlag, i tillegg til å ønske å utgjøre en forskjell for tjenestemottaker, deres pårørende og oppdragsgiver.

Vi behandler søknader fortløpende