Ecura Bo og Habilitering, region Vest

Ecura er et resultat av flere selskaper som har slått seg sammen for å bygge et kvalitetsorientert norskeid helse- og omsorgsselskap. Vi er i sterk vekst og sysselsetter nå ca 3 000 ansatte fordelt på ulike virksomhetsområder. Våre tjenester omfatter heldøgns tjenester for personer med særlige omsorgsbehov, veiledningstjenester og avlastning, brukerstyrt personlig assistanse (BPA), hjemmetjenester, vikartjenester for helsepersonell samt rusbehandling (Vangseter). Gjennom "Helsekursportalen" tilbyr vi nettbaserte helsekurs for helsepersonell. Konsernet har virksomhet i hele landet.

I Ecura jobber vi etter verdiene Endringsorientering, Omsorg (av latin Cura), Utvikling, Respekt og Ansvar. Vi skal gi omsorg med respekt og verdighet forankret i gode systemer. Derfor er vi ISO sertifisert både innen miljø, arbeidsmiljø og kvalitet. Som første helseforetak i Norge ble vi også sertifisert for ISO 27001; informasjonssikkerhet i 2020.

Vil du bidra til en forutsigbar og trygg hverdag for en som trenger deg?

Vi ser etter dere som ønsker en stilling som bidrar til å gjøre livet bedre for en annen.

Vi rekrutterer ofte fra vikarene våre når det blir ledig fast:) 

Vi holder til i Ål kommune i Viken. Tjenestemottaker har behov for praktisk bistand, samt drift av medisinsk utstyr for å ivareta sin hverdag, blant annet hjemmerespirator, hostemaskin, peg-sonde med mer. Det er to sammen på arbeid hele døgnet! Etter opplæring vil du gå med en som er godt kjent i teamet.

Som en del av teamet vårt vil du være med på å gi praktisk bistand og helsehjelp med fokus på brukermedvirkning, kvalitet og forutsigbarhet. Vi vektlegger god tid og i dette tiltaket er det kun en tjenestemottaker.

Oppgavene dine vil være å bistå tjenestemottaker i dagliglivet slik at den opplever forutsigbarhet og mestring av egen hverdag. Vi har høyt fokus på våre ansatte og søker deg som ønsker å bidra inn i gruppen.

Som vår kollega vil du jobbe i team, med fokus på kvalitet, tilrettelegging, planlegging og omsorg. Oppgavene dine vil være å bidra i temaet rundt tjenestemottaker slik at den opplever forutsigbarhet og en trygg hverdag i sitt eget hjem.
Ønsker du å pendle har Ecura leilighet som kan benyttes i arbeidsperioder. Dette er en bolig som er gratis for ansatte i Ecura.

Ecura vektlegger kurs og kompetanse høyt, vi har derfor nettbaserte kurs. Veiledning blir gjennomført med jevne mellomrom i tiltaket.

Søknader behandles fortløpende 

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper vi ser etter:

 • Ufaglærte, fordel med erfaring innenfor helse og omsorg
 • Sykepleier
 • Helsefagarbeider
 • Relevant erfaring er et fortrinn, spesielt fra BPA-arbeid og helse/omsorg - stell og pleie
 • Har du erfaring med respirasjonsstøtte og annet medisinsk utstyr i hjemmet er det en fordel, men ikke et krav. Opplæring vil bli gitt
 • Personlige egenskaper som omsorgsfull, nøyaktighet, løsningsorientert, arbeidsom og lærevillig vil bli vektlagt
 • Fleksibilitet, engasjement og lagspill er viktig
 • Ønskelig med Førerkort klasse B, men ingen krav

Vi tilbyr:

 • Egne opplærings- og veiledningsprogram
 • Godt arbeidsmiljø i et selskap i rask utvikling
 • 12 timers vakter dag og natt, med mulighet for kortere vakter
 • Bolig mellom vaktene dersom du velger å pendle i arbeidsperiodene
 • Konkurransedyktige vilkår
 • Gode pensjon og forsikringsvilkår
 • Gode muligheter for personlig utvikling


Vi stiller krav om godkjent politiattest i henhold til gjeldende lovverk. De som blir tilbudt jobb må etterfølge Ecura sine verdigrunnlag, i tillegg til å ønske å utgjøre en forskjell for tjenestemottaker og deres pårørende og oppdragsgiver.