Ecura Bo og Habilitering, region Vest

Ecura er et resultat av flere selskaper som har slått seg sammen for å bygge et kvalitetsorientert norskeid helse- og omsorgsselskap. Vi er i sterk vekst og sysselsetter nå ca 2 500 ansatte fordelt på ulike virksomhetsområder. Våre tjenester omfatter heldøgns tjenester for personer med særlige omsorgsbehov, veiledningstjenester og avlastning, brukerstyrt personlig assistanse (BPA), hjemmetjenester, vikartjenester for helsepersonell samt rusbehandling (Vangseter). Gjennom "Helsekursportalen" tilbyr vi nettbaserte helsekurs for helsepersonell. Konsernet har virksomhet i hele landet.

I Ecura jobber vi etter verdiene Endringsorientering, Omsorg (av latin Cura), Utvikling, Respekt og Ansvar. Vi skal gi omsorg med respekt og verdighet forankret i gode systemer. Derfor er vi ISO sertifisert både innen miljø, arbeidsmiljø og kvalitet. Som første helseforetak i Norge ble vi også sertifisert for ISO 27001; informasjonssikkerhet i 2020.

Jobber fra Ecura Bo og Habilitering, region Vest

Ecura søker sommervikarer i Bergen
Miljøarbeider (helse- og omsorg)
Norge/ Vestland/ Bergen
Helse og Sosial
Utløpsdato: 1 mai 2023
VI SØKER TILKALLINGSVIKARER TIL VÅRT TEAM I ØVRE EIKER
ASSISTENT
Norge/ Viken/ Øvre Eiker
Helse og Sosial -> Helse
Utløpsdato: 31 mar 2023
Søk sommarjobb i ECURA – bli med å utgjer ein forskjell!
Sommarvikarar
Norge/ Vestland/ Sogndal - Norge/ Vestland/ Årdal - Norge/ Vestland/ Luster
Helse og Sosial
Utløpsdato: 20 apr 2023
Åpen søknad – i Bergen
Norge/ Vestland/ Bergen
Helse og Sosial
Utløpsdato: 31 des 2023
Åpen søknad – Region Vest
Norge/ Vestland/ Sogndal - Norge/ Vestland/ Årdal - Norge/ Vestland/ Luster
Helse og Sosial
Utløpsdato: 31 des 2023