Ecura Bo og Habilitering, region Viken Øst

Ecura ble etablert i 2016 og yter helse -og omsorgstjenester innenfor flere områder som hjemmetjenester, BPA, rusbehandling og bo- og omsorgstjenester over hele Norge. 

Ecura Bo og Habilitering AS yter heldøgns bo- og omsorgstjenester til personer med psykiske lidelser, utviklingshemming og/eller autismespekterforstyrrelser. I tillegg leverer vi veiledningstjenester, kurs og andre kompetansehevende tiltak innen ulike helsetjenester. Med satsing på kvalitet, kompetanse, teknologi og innovativ tenkning bygger vi Norges ledende helse- og omsorgsselskap. Ecura har pr. i dag over 3000 ansatte. Ecura Bo og Habilitering AS region Viken øst leverer tjenester i Viken fylke fra Langhus i nord til Sarpsborg og Fredrikstad i sør.

Vi søker nattevakter

Ecura Bo og Habilitering har ledige stillinger ved våre avdelinger i Nordre Follo, Ås og indre Østfold

 

 

 

 • Flere faste stillinger av ulik størrelse på våken natt: 
 • Tilkallingsvikarer til våken og hvilende netter

 Vi tilbyr:

 • Opplæring i målrettet miljøarbeid og tilgang til å ta våre nettbaserte kurs gjennom Ecura akademiet.
 • Godt faglig miljø med gode støttespillere i arbeidshverdagen.
 • Lønn etter avtale og gode pensjonsordninger.
 • Muligheter for videre avansement i Ecura.

 Kvalifikasjoner:

 • Bachelor i sykepleie/vernepleie
 • Annen helserelatert eller pedagogisk utdanning.
 • Helsefagarbeider.
 • Hjelpepleier.
 • Miljøarbeider.
 • Erfaring fra arbeid i institusjon/bolig.
 • Kunnskap om autisme, psykisk utviklingshemming, diabetes og somatikk er en fordel.
 • Erfaring med skadeavvergende tiltak og metoder, samt pleie og stell. Opplæring vil bli gitt.
 • Førerkort klasse B.
 • Gyldig politiattest må fremvises.

 Ønskede egenskaper:

 • En tydelig og trygg voksenperson.
 • Oppmerksom på hvordan egen atferd påvirker andre, og er åpen for tilbakemelding og veiledning.
 • Gode kommunikasjonsevner, samarbeidsevner og relasjonsevner.
 • Erfaring fra og evne til å stå i vanskelige situasjoner.
 • Pliktoppfyllende og har ferdigheter til å arbeide både selvstendig og i tett samarbeid med kollegaer.

 Merk søknaden med hvilken stilling det søkes på.