Ecura Bo og Habilitering, region Viken Øst

Ecura ble etablert i 2016 og yter helse -og omsorgstjenester innenfor flere områder som hjemmetjenester, BPA, rusbehandling og bo- og omsorgstjenester over hele Norge. 

Ecura Bo og Habilitering AS yter heldøgns bo- og omsorgstjenester til personer med psykiske lidelser, utviklingshemming og/eller autismespekterforstyrrelser. I tillegg leverer vi veiledningstjenester, kurs og andre kompetansehevende tiltak innen ulike helsetjenester. Med satsing på kvalitet, kompetanse, teknologi og innovativ tenkning bygger vi Norges ledende helse- og omsorgsselskap. Ecura har pr. i dag over 3000 ansatte. Ecura Bo og Habilitering AS region Viken øst leverer tjenester i Viken fylke fra Langhus i nord til Sarpsborg og Fredrikstad i sør.

Fagkoordinator søkes til våre flotte team

Ecura Bo og Habilitering region Viken Øst har ledige stillinger som Fagkoordinator.

 • 2 faste stillinger som Fagkoordinator i 100% stilling


Vi tilbyr:

 • Godt faglig miljø med gode støttespillere i arbeidshverdagen.
 • Lønn etter avtale og gode pensjonsordninger.
 • 2-delt turnus i 35,5 timers uke.
 • Bedriftsavtaler på flere treningssentre.


Kvalifikasjoner:

 • Bachelor i vernepleie/ sykepleie eller annen helse, sosial eller pedagogisk utdanning.
 • Erfaring fra arbeid i institusjon/bolig.
 • Kjennskap til anvendt metodikk eller målrettet miljøarbeid.
 • Erfaring med skadeavvergende tiltak og metoder.
 • Førerkort klasse B.
 • Gyldig politiattest må fremvises.

Ansvarsområder: Delegert faglig ansvar for tjenestetilbudet


Ønskede egenskaper:

 • En tydelig og trygg voksenperson.
 • Gode kommunikasjonsevner, samarbeidsevner og relasjonsevner.
 • Evne til å utvikle, motivere og engasjere ansatte.
 • Pliktoppfyllende og har ferdigheter til å arbeide både selvstendig og i tett samarbeid med kollegaer.