Ecura Bo og Habilitering, region Viken Øst

Ecura ble etablert i 2016 og yter helse -og omsorgstjenester innenfor flere områder som hjemmetjenester, BPA, rusbehandling og bo- og omsorgstjenester over hele Norge. Ecura Bo og Habilitering AS yter heldøgns bo- og omsorgstjenester til personer med psykiske lidelser, utviklingshemming og/eller autismespekterforstyrrelser. I tillegg leverer vi veiledningstjenester, kurs og andre kompetansehevende tiltak innen ulike helsetjenester. Med satsing på kompetanse, teknologi og innovativ tenkning bygger vi Norges ledende helse- og omsorgsselskap. Ecura har pr. i dag over 3000 ansatte.

Ecura Bo og Habilitering AS region Viken øst leverer tjenester i Viken fylke fra Langhus i nord til Sarpsborg og Fredrikstad i sør.

Vi søker miljøterapeuter og tilkallingsvikarer

Ecura Bo og Habilitering har ledige stillinger ved våre avdelinger i Mysen og Ås. Vi er i sterk vekst og søker etter nye dyktige medarbeidere.

 • Miljøterapeut 2 faste stillinger i medleverturnus 100% stilling
 • Miljøterapeut/Miljøarbeider 1 fast stilling i medleverturnus 100% stilling
 • Miljøterapeut/Miljøarbeider 3 faste stillinger på natt. 60-65% stilling
 • Vikarer til natt og medlever

    NB! Oppgi hvilken stilling det søkes på

Vi tilbyr:

 • Et godt etablert fagmiljø, med fagkonsulent og fagleder
 • Veiledningsmøter, og tett oppfølging av fagkonsulent og fagkoordinator
 • Lønn og betingelser i henhold til tariffavtale 
 • Å bli en del av landets ledende fagmiljø innen målrettet miljøarbeid og atferdsanalyse 
 • Tilgang til å ta våre nettbaserte kurs gjennom Ecura akademiet
 • Godt faglig miljø med gode støttespillere i arbeidshverdagen
 • Gunstige turnusordninger
 • Gode muligheter for personlig utvikling


Ønskede kvalifikasjoner:

 • Bachelor i vernepleie/sykepleie, læringspsykologi eller annen helse, sosial eller pedagogisk utdannelse
 • Kjennskap til aktuelle lovverk, herunder HOL kapittel 9
 • Erfaring fra arbeid i institusjon/bolig
 • Kunnskap om autismespekterforstyrrelse, psykisk utviklingshemming og psykiske lidelser
 • Erfaring med å jobbe med mennesker med ulik grad utviklingshemming og innenfor autismespekteret
 • Erfaring med å jobbe etter atferdsanalytiske prinsipper og målrettetmiljøarbeid, ulike forsterkningsprosedyrer og fremme prososial atferd
 • Førerkort klasse B
 • Gyldig politiattest må fremvises
 • Gode datakunnskaper og trygg på observasjon og dokumentasjon
 • Gode muntlige og skriftlige norskferdigheter


Ønskede egenskaper:

 • En tydelig og trygg voksenperson
 • Oppmerksom på hvordan egen atferd påvirker andre, og er åpen for tilbakemelding og veiledning
 • Gode kommunikasjonsevner, samarbeidsevner og relasjonsevner
 • Erfaring fra og evne til å stå i vanskelige situasjoner.
 • Pliktoppfyllende og har ferdigheter til å arbeide både selvstendig og i tett samarbeid med kollegaer