Ecura Bo og Habilitering, region Viken Øst

Ecura er et resultat av flere selskaper som har slått seg sammen for å bygge et kvalitetsorientert norskeid helse- og omsorgsselskap. Vi er i sterk vekst og sysselsetter nå ca 3 500 ansatte fordelt på ulike virksomhetsområder. Våre tjenester omfatter heldøgns tjenester for personer med særlige omsorgsbehov, veiledningstjenester og avlastning, brukerstyrt personlig assistanse (BPA), hjemmetjenester, vikartjenester for helsepersonell samt poliklinisk rusbehandling (Vangseter). Gjennom "Helsekursportalen" tilbyr vi nettbaserte helsekurs for helsepersonell. Konsernet har virksomhet i hele landet.

I Ecura jobber vi etter verdiene Endringsorientering, Omsorg (av latin Cura), Utvikling, Respekt og Ansvar. Vi skal gi omsorg med respekt og verdighet forankret i gode systemer. Derfor er vi ISO sertifisert både innen miljø, arbeidsmiljø og kvalitet. Som første helseforetak i Norge ble vi også sertifisert for ISO 27001; informasjonssikkerhet i 2020.

Jobber fra Ecura Bo og Habilitering, region Viken Øst

Vi søker miljøterapeuter og tilkallingsvikarer
Miljøterapeuter og Miljøarbeidere
Norge/ Viken/ Sarpsborg - Norge/ Viken/ Fredrikstad - Norge/ Viken/ Råde
Helse og Sosial
Utløpsdato: 26 okt 2023
Vi søker miljøterapeuter og tilkallingsvikarer
Miljøterapeuter
Norge/ Viken/ Moss - Norge/ Viken/ Nordre Follo
Helse og Sosial
Utløpsdato: 26 okt 2023
Vi søker miljøterapeuter og tilkallingsvikarer
Miljøterapeuter og Miljøarbeidere
Norge/ Viken/ Indre Østfold - Norge/ Viken/ Ås
Helse og Sosial
Utløpsdato: 26 okt 2023