Færder er en øykommune i Vestfold. Kommunen er kjent for sin vakre skjærgård, og en stor del av skjærgården mot Oslofjorden ligger innenfor Færder nasjonalpark. Omtrent 650 øyer og holmer hører til kommunen; de fleste av disse er ubebodde. Kommunen har 26 700 innbyggere.

Vi har gode bo- og oppvekstmiljøer, full barnehagedekning, gode skoletilbud og et stort mangfold innen kultur- og fritidsaktiviteter.

Færder kommune er en IA-bedrift, og har et godt arbeidsmiljø blant våre ansatte. Vi leverer tjenester av høy kvalitet til kommunens innbyggere, og leter kontinuerlig etter bedre måter å løse oppgavene på. Kommunen har fokus på innovasjon og nytenkning for å sikre kvaliteten på våre tjenester i fremtiden.

Sykepleier natt

Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :

Sykepleier p.t. natt 2 faste 70% stillinger med hver 3. helg

Bjønnesåsen bo- og aktivitetssenter er Færder kommunes sykehjem og består av avdelinger på Bjønnesåsen og Tjøme omsorgssenter.

Vi ønsker å styrke sykepleiekompetansen på natt slik at det er tre sykepleiere på hver vakt.

Det ligger til stillingen å ha sykepleiefaglig ansvar for flere avdelinger.

Krav til stilling:

Norsk autorisasjon som sykepleier.

Gode norsk kunnskaper -- skriftlig og muntlig.

God datakunnskap.

Politiattest.

Du har følgende kvalifikasjoner:

Sykepleiefaglig dyktig.

Evne til å bidra til godt samarbeid.

Kunne håndtere akuttsituasjoner.

Vi kan tilby:

Særskilte lønnsbestemmelser med arbeid natt.

Egne fagmøter med nattevaktene.

Utfordrende og variert arbeid i et godt sykepleiefaglig miljø.

Link til søknadsskjema: Send søknad For mer informasjon kontakt: , Anne-Berit Dalen, Mobil +47 46950230, Epost: anne-berit.dalen@faerder.kommune.no

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.