Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Fredrikstad. Med våre 80.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er en by i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt boligtilbud og et
variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Vernepleier 100% fast ved Åselia/Åsebråten

Arbeidssted

Tjenester til funksjonshemmede syd/vest gir tjenester til personer med funksjonshemming/ utviklingshemmede i bofellesskap eller i privat bolig etter Lov om kommunale helse og omsorgstjenester. Virksomheten har til sammen 145 årsverk. Den ledige stillingen er ved avdeling Åselia / Åsebråten og har turnus med arbeid på dag- og kveldstid samt hver 3. helg.

Stillingens hovedarbeidsområde:

 • Bidra til at avdelingen realiserer kommunens og virksomhetens visjoner, mål og planer
 • Sikre kvalitet i den direkte tjenesteytingen og bidra til å ivareta arbeidsmiljøet

Hovedoppgaver

 • Praktisk bistand, veiledning og motivasjonsarbeid ift tjenestemottakere
 • Gi og motta veiledning av kollegaer
 • Medisinhåndtering og dokumentasjon
 • Planlegging og tilrettelegging av tjenester
 • Delta i en aktiv hverdag med sykling, svømming og løping.
 • Samarbeid med pårørende, kollegaer og andre
 • Utarbeidelse av mål, tiltaksplaner og kartlegge behov for tjenester.

Kvalifikasjonskrav

 • Autorisasjon som vernepleier
 • Førerkort klasse B

Ønskede kvalifikasjoner

 • Kjennskap til autismespekterdiagnoser
 • Kjennskap til utfordrende atferd
 • Gode IKT ferdigheter.
 • God skriftlig og muntlig formidlingsevne

Personlige egenskaper

 • Evne til å fungere godt i team
 • Gode adaptive ferdigheter
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi kan tilby

 • Et godt fag- og arbeidsmiljø bygget på Fredrikstad kommunes vedier MERK (Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent)
 • Et aktivt og utviklende fagmiljø, veiledning fra habiliteringstjenesten og samarbeid med Høyskolen i Østfold
 • God pensjonsordning

Lønnsopplysninger

I henhold til Hovedtariffavtalen og Fredrikstad kommunes lønns - og stillingsregulativ.

Politi / Tuberkulose attest

Politiattest ikke eldre enn 3 måneder, må fremlegges ved ansettelse

Søknad sendes

Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no under
stillingsannonser/kunngjøringer. Spørsmål om innlogging/søknadsprosess rettes til Janette Holme tlf. 69 30 77 05.
Dersom du er intern søker, kan du gå inn på FREKIT, Enterprise personalia, velg fanen Hjem og trykk på ledige
stillinger

Offentlighet

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad
kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak fra offentlighet, dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes
(offentlighetsloven § 25). Det vil gå fram av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen og hvilket kjønn de har.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.