Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Fredrikstad. Med våre 80.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er en by i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt boligtilbud og et
variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Avd. sykepleier 100% fast Ressursenheten omsorgssentre

Arbeidssted

Er du klar for en ny utfordring? Vi ønsker deg som vil være med på å utvikle vår enhet. Omsorgssentrene består av 7 virksomheter, Nord, Syd, Øst, Vest, Sentrum, Fredrikstad korttidssenter og Ressursenheten.
Ressursenheten er en virksomhet som skal bistå med faglig kompetanse, og dekke fravær i de øvrige virksomhetene.
Virksomheten har for tiden lokaler på Rolvsøy Sykehjem som ligger fint til ved skogkanten midt mellom Fredrikstad og Sarpsborg sentrum.

Hovedoppgaver

 • Lede og utvikle avdelingen i henhold til avtale og delegasjonsreglement
 • samarbeid med virksomhetsledes lederteam realisere etatens visjoner, mål og planer
 • I samarbeid med virksomhetsleders lederteam være medansvarlig for nødvendig opplæring og oppfølging av ansatte
 • Medansvarlig for turnusplanlegging
 • Medansvarlig for formidling og utvikling av GAT kompetanse
 • Medansvarlig for oppfølging av rammeavtaler i etaten

Kvalifikasjonskrav

 • Må være autorisert sykepleier
 • Ønskelig med lederutdanning innen helse og sosialfag fra høyskole eller universitetsnivå, og/eller erfaring med ledelse
 • Erfaring og praksis fra fortrinnsvis sykehjem
 • Synlig og tydelig leder
 • Gode IKT ferdigheter samt god kjennskap til GAT som verktøy
 • Kunne kommunisere på norsk, både skriftlig og muntlig
 • Kunnskap om og erfaring med personalarbeid og avtaleverk vektlegges

Personlige egenskaper

 • Strukturert og løsningsorientert
 • Endringsvillig og fremtidsrettet
 • Positiv, fleksibel og gode samarbeidsevner
 • Gode kommunikasjonsevner og god til samhandling
 • Kreativ og nytenkende
 • Må tåle høyt arbeidspress 
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi kan tilby

 • Spennende og variert arbeid i virksomhet ressursenhet med mulighet for å påvirke utvikling av egen stilling.
 • Deltagelse i kommunens lederutviklingsprogram
 • Hyggelig og godt arbeidsmiljø preget av høy kompetanse, samhold og godt humør
 • En spennende virksomhet i utvikling
 • Du vil bli en av to avdelingssykepleiere og dere har delt personalansvar for våre ansatte
 • Gode pensjonsvilkår

 

Lønnsopplysninger

Stillingen avlønnes i hht Fredrikstad kommunes lønns- og stillingsregulativ som Avdelingssykepleier, stillingskode 7451, internkode 5233, 100 % stilling kr 532.120 + eventuelle tillegg ihht antall årsverk og døgndrift.
Tiltredelse etter avtale tidligst 01.01.2018

Generelt:
Arbeidstakere tilsettes etter Fredrikstad kommunes gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler. 
Prøvetiden er 6 måneder.

Politi / Tuberkulose attest

Ansettelse forutsetter fremleggelse av godkjent politiattest ikke eldre enn 3 måneder
Tuberkuloseattest etter forskrift

Offentlighet

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Søkere som har 
bedt om unntak fra offentlighet vil bli varslet dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (Offentlighetsloven § 25). Det 
vil gå frem av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen, og hvilket kjønn de har

Søknad sendes

Ressursenhet Etat Omsorgssentre benytter elektronisk søknadsprosess.
Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no under stillingsannonser/kunngjøringer.

Dersom du er intern søker kan du gå inn på FREKIT, Enterprise Personalia, velg fanen Hjem og trykk på ledige 
stillinger.

Spørsmål om innlogging/søknadsprosess kan rettes til: Kirsti Herfjord tlf. 69 38 35 48 / Line Danielsen tlf. 
69 30 75 32.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.