Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Fredrikstad. Med våre 80.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er en by i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt boligtilbud og et
variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Helsefagarbeider eller vpl/spl studenter - Helgestillinger - Rognebærstien/Ambjørnrød

Arbeidssted

Etat tjenester til funksjonshemmede gir tjenester til mennesker med ulike funksjonshemninger og/eller utviklingshemning. Etaten er delt inn i fem virksomheter. Virksomhet nord har ca. 140 årsverk fordelt på fem avdelinger. 
Det er ledig stilinger ved avdeling Rognebærstien/ambjørnrød som er organisert i to atskilte bofellesskap der det bor 16 beboere. Avdelingen har en stillingsramme på 35 årsverk. De ansatte jobber på tvers av de fysisk atskilte avdelingene og jobber ordinær turnus og langvaktturnus. Vi ser etter deg som har godt humør, er positiv til utfordringer, endringer og som kan bidra til en bedre og enklere hverdag for våre brukere ut ifra deres forutsetninger. Veiledning og motivasjonsarbeid er viktig når du gir tjenester til våre brukere innenfor praktisk bistand, opplæring, hjemmehjelp og helsehjelp.

Hovedoppgaver

Som ansatt hos oss skal du bidra til at avdelingen realiserer kommunens og virksomhetens visjoner, mål og planer. Du er med på å kartlegge behov, og skal bidra til kvalitet og koordinering av den direkte tjenesteytingen innenfor tjenesten praktisk bistand opplæring/hjemmehjelp og helsehjelp. Den direkte tjenesteytingen innebærer å bistå og følge opp brukere i varierende grad i dagliglivets oppgaver.

Kvalifikasjonskrav

  • Autoriserte helsefagarbeidere eller vernepleier/sykepleier studenter
  • Sertifikat klasse B

Personlige egenskaper

  • Du er positiv, fleksibel og har et godt humør
  • Du har bruker i fokus og ser mulighetene og ikke begrensningene
  • Du liker å jobbe i team samtidig som du kan jobbe selvstendig
  • Du er forberedt på faglige utfordringer og kan ta avgjørelser til fordel for bruker
  • Du må ha god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne.

Lønnsopplysninger

I henhold til Hovedtariffavtalen og Fredrikstad kommunes lønns - og stillingsregulativ.
Avdelingene er døgnbemannet med ordinær turnus og langvaktturnus. Helgestillingene er annenhver helg og har stillingsprosent på 21% og 23%. 

Politi / Tuberkulose attest

Politiattest ikke eldre enn 3 mnd. må fremlegges ved ansettelse.

Søknad sendes

Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no under
stillingsannonser/kunngjøringer. Spørsmål om innlogging/søknadsprosess rettes til Lise Lundestad Blake, tlf. 69 30 55 27.
Dersom du er intern søker, kan du gå inn på FREKIT. Enterprise Personalia, velg fanen "hjem" og trykk på ledig stilling

Offentlighet

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad
kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak fra offentlighet, dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes
(offentlighetsloven § 25). Det vil gå fram av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen og
hvilket kjønn de har.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.