Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Fredrikstad. Med våre 80.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er en by i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt boligtilbud og et
variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Helsefagarbeider - 3 faste stillinger - Haugeløkka/Falchevei

Arbeidssted

Etat tjenester til funksjonshemmede gir tjenester til mennesker med ulike funksjonshemninger og/eller utviklingshemning. Etaten er delt inn i fem virksomheter. Virksomhet nord har ca. 140 årsverk fordelt på fem avdelinger. 
De ledige stillingene er ved avdeling Falcheveien/Haugeløkka. Stillingene er i et team som gir heldøgns bemanning til bruker som soner en forvaringsdom. Det vil være et tett samarbeid med Kriminalomsorgen Østfold.

Ledig fra 1.1.2018: 25,7% stilling har langvakter hver 4. helg. 
Ledig fra 1.2.2018: 100% stilling arbeider turnus med langvakter hver 4. helg.
Ledig fra 1.12.2017: 65,73% stilling er nattstilling med arbeid hver 3. helg.

Vi ser etter deg som har godt humør, liker å jobbe med mennesker og som er lojal til
de arbeidsinstrukser som foreligger fra Kriminalomsorgen.
Skriv i søknaden hvilken stilling/hvilke stillinger du søker på. 

Hovedoppgaver

Bidra til å sikre en forsvarlig gjennomføring av prøveløslatelsen i henhold til sikkerhetsinstruks.

Stillingens hovedoppgaver

 • Sikre faglige og sikkerhetsmessige forsvarlige tjenester og tilsyn
 • Direkte miljøarbeid i form av å jobbe strukturert og målrettet etter fastsatte prosedyrer
 • Delta på fysiske aktiviteter både innendørs og utendørs
 • Bidra til å ivareta et godt arbeidsmiljø
 • Medansvarlig i forhold til utarbeidelse av mål, tiltaksplaner og ukeplaner
 • Gi og motta kollegaveiledning
 • Medisinansvar
 • Delta aktivt på møter

Kvalifikasjonskrav

 • Du har autorisasjon som helsefagarbeider
 • Du har minimun 2 års erfaring fra arbeid med psykiske lidelser, atferdsproblematikk og miljøterapeutiske tilnærminger
 • Du har engasjement for brukergruppen
 • Det er også nødvendig at du er god til å kommunisere skriftlig og muntlig på norsk
 • Du har kapasitet til å utføre de oppgaver som følger av arbeidsinstruks fra Kriminalomsorgen. Dette innebærer bl.a. rask reaksjonsevne og hurtig håndtering av ulike situasjoner
 • Du har førerkort klasse B.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Du liker å å jobbe med mennesker og har evne til innlevelse og engasjement
 • Vi ønsker at du er fleksibel og ser løsninger, og at du trives med å ha ansvar
 • Du liker å jobbe strukturert og målrettet
 • Du kjenner deg igjen i kommunens verdier Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent
 • Det er en fordel om du kjenner til Gerica som arbeidsverktøy.

Ved tilsetting legger vi vekt på personlig egnethet. Av hensyn til bruker, oppfordres menn til å søke.

Vi kan tilby

 • Denne stillingen er faglig spennende og du bidrar hver dag til å fremme livskvalitet for bruker.
 • Vi har en strukturert arbeidshverdag med flere ulike aktiviteter.
 • Vi jobber turnus, med langvakter hver 4. helg. 
 • Hos oss er det et godt arbeidsmiljø med en god blanding av kvinner og menn. 
 • Gode pensjons og forsikringsordninger 

Lønnsopplysninger

Avlønning etter Fredrikstad kommunes lønns- og stillingsregulativ.
Arbeidstakere tilsettes i Fredrikstad kommunes etter gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler.

Politi / Tuberkulose attest

Politiattest ikke eldre enn 3 måneder, må fremlegges ved ansettelse.

Søknad sendes

Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no under 
stillingsannonser/kunngjøringer. Spørsmål om innlogging/søknadsprosess rettes til Lise Lundestad Blake, 
tlf. 69 30 55 27.

Dersom du er intern søker, bør du gå inn på FREKIT, Enterprise personalia, velg fanen Hjem og trykk på ledige 
stillinger.

Offentlighet

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak fra offentlighet, dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (offentlighetsloven § 25). Det vil gå fram av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen og hvilket kjønn de har.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.