Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Fredrikstad. Med våre 80.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er en by i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt boligtilbud og et
variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Sykepleier 80% fast - Fredrikstad korttidssenter, mulighet for 100%

Fredrikstad korttidssenter tilbyr korttidsopphold for pasienter med ulike behov.
Virksomheten tar blant annet imot utskrivningsklare pasienter fra sykehuset samt tilbyr opptrening og lindrende behandling.
Tre avdelinger er lokalisert ved Fredrikstad kortidssenter som huser 87 pasienter:
Avdeling 2 har 34 pasienter
Avdeling 3 har 33 pasienter
Avdelling 4 har 20 pasienter

Senteret er en aktiv og spennende arbeidsplass med høy aktivitet og mange faglige problemstillinger. Det er ca. 1200 innleggelser pr.år
Høy sykepleiedekning, fast daglig legetjeneste, egen laboratorietjeneste og tett samarbeid med fysio-/ergoterapeuter.
Vi samarbeider også tett med hjemmesykepleien og pårørende.
Ukentlige møter med tverrfaglig personell og tildelingskontoret i forhold til å planlegge opphold og videre forløp.

Ved avdeling 3 er det ledig 80% fast stilling for sykepleier. Ved ønske om 100 % stilling kan vi tilby ansettelse i resterende 20% ved etatens Ressursenhet.

 

Hovedoppgaver

 • Sykepleierfaglige oppgaver
 • Observere pasientens tilstand, bedømme, prioritere, iverksette, evaluere og ta ansvar for nødvendige sykepleiertiltak
 • Jobbe i team med sykepleiere/helsefagarbeidere
 • Bidra til å realisere kommunens og virksomhetens visjoner, mål og planer
 • Dokumentere i kommunens dokumentasjonssystem

Kvalifikasjonskrav

 • Autorisert sykepleier

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Må kunne takle utfordrende situasjoner å ta gode beslutninger i en hektisk hverdag
 • Ha interesse for og ønske om å jobbe tverrfaglig og løse problemstillinger i tråd med pasientenes egne mål
 • Du ønsker å bidra til et positivt arbeidsmiljø
 • Evne til å arbeide selvstendig og i team
 • Gode samarbeidsevner
 • Positiv, fleksibel og løsningsorientert
 • Beherske godt skriftlig og muntlig norsk
 • Datakunskaper
 • Personlig egnethet vektlegges

Lønnsopplysninger

Stillingen avlønnes etter kommunens lønns- og stillingsregulativ som sykepleier i stillingskode 7174/3330.
Som ansatt sykepleier i Ressursenheten, får du i 100 % stilling et tillegg til tarifflønn på 25.000 kr pr år.

Generelt:
Arbeidstakere tilsettes i Fredrikstad kommune i henhold til lover, reglement og tariffavtale. Prøvetiden er 6 mndr.

Offentlighet

Opplysninger om søker kan bli offentligjort selv om søker har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad kommune vil varsle
søker som har bedt om unntak fra offentlighet, dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (offentlighetsloven § 25).
Det vil fremgå av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen og hvilke kjønn de har.

Politi / Tuberkulose attest

Ansettelse forutsetter framlegg av godkjent politiattest, ikke eldre enn 3 mnd.
Skjemaet "Tuberkulose- og MRSA-kontroll ved ansettelser og utenlandsreiser" skal fylles ut av alle personer som skal tiltre tilling
innen helse- og omsorgstjenester.

Søknad sendes

Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no under ledigstilling.
Alle søknader på ledige stillinger må gjøres elektronisk i vårt rekrutteringssystem.

Spørsmål vedrørende/innlogging søknadsprosessen kan rettes til: Hilde Ødegård / Ingjerd Offenberg tlf. 488 67 180
Dersom du er intern søker kan du gå inn på FREKIT, enterprise personalia, velg fane Hjem og trykke ledig stillinger.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.