Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Fredrikstad. Med våre 80.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er en by i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt boligtilbud og et
variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Helsefagarbeider, fast 80% Omsorgssentre Syd-Fjeldberg

Arbeidssted

Fjeldberg sykehjem ligger sentralt i Fredrikstad kommune med fantastisk utsikt over båthavnen. Sykehjemmet er en del av Omsorgssentre syd og har 52 beboere fordelt på 2 avdelinger.
Vi jobber systematisk med fagutvikling og pasientsikkerhet. Virksomheten har månedlige kvalitetsgruppemøter og opplæringsplaner for ansatte. Hms-gruppen jobber med stort fokus på nærværsarbeid og arbeidsmiljø.
Vi kan tilby arbeid på en virksomhet hvor du kan utvikle deg faglig og personlig i et arbeidsmiljø med fokus på 
samarbeid og fellesskap. og har nå ledig 80% fast stilling for helsefag arbeider. Turnusarbeid

Stillingsbeskrivelse

Helsefagarbeider skal yte tjenester i samsvar med virksomhetens visjon, mål og planer, og etter de lover og forskrifter som regulerer tjenesten. Helsefagarbeider utfører direkte pleie og omsorg til beboere, er medansvarlig for kvaliteten av tjenesten og for et godt arbeidsmiljø og deltar i virksomhetens utviklingsarbeid.

Kvalifikasjonskrav

  • Stillingsinnehaver må være autorisert helsefagarbeider

Ønskede kvalifikasjoner:

  • Gode datakunnskaper og kunnskap om kommunens dataverktøy Gerica
  • Erfaring fra eldreomsorg

 

Personlige egenskaper

  • Faglig engasjert
  • Positiv og fleksibel, evne til å se løsninger og være endringsvillig
  • Gode samarbeidsevner
  • Ansvarsbevisst, ryddig, og stabil.
  • Har god fremstillingsevne, muntlig og skriftlig i norsk språk

 

Lønnsopplysninger

Stillingen avlønnes etter Fredrikstad kommune sitt gjeldende lønns- og stillingsregulativ

 

Politi / Tuberkulose attest

Ansettelse forutsetter fremleggelse av godkjent politiattest ikke eldre enn 3 måneder.
Tuberkuloseattest etter forskrift.

 

Offentlighet

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Søkere som har bedt om unntak fra offentlighet vil bli varslet dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (Offentlighetsloven § 25). Det vil gå frem av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen og hvilket kjønn de har.

Søknad sendes

Omsorgssentret syd benytter elektronisk søknadsprosess. 
Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no under stillingsannonser/kunngjøring.
Dersom du er intern søker kan du gå inn på FREKIT, Enterprise personalia, velg fane "Hjem" og trykk på ledige stillinger. Evt problem med innlogging/søknadsprosess kan rettes til Sidsel Christiansen tlf 69 30 75 33

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.