Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Fredrikstad. Med våre 80.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er en by i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt boligtilbud og et
variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Legevaktsykepleiere 2 x 62,44 samt 1 x 50% vikariat

Arbeidssted

Virksomhet medisinske tjenester søker legevaktsykepleiere til 3 stk vikariater kveld/dag og kveld/natt. Stillingsstørrelse: 2x 62,44% og 1 x 50%.

Under Medisinske tjenester i Helsehuset ligger, foruten legevakt for Fredrikstad og Hvaler, akuttavdelingen, rehabiliteringsavdelingen, overgrepsmottaket i Østfold samt feltpleien.

Legevakten er døgnåpen, og tilbyr nødvendig legeundersøkelse og behandling så raskt som situasjonen og tilstanden tilsier det. Tilbudet omfatter alle som bor eller oppholder seg i Fredrikstad og Hvaler kommune. Helsehjelp ved legevakten ytes ved tilstander og situasjoner som ikke kan vente til neste virkedag, uten fare for liv eller helseskade. Legevakten tilbyr publikum råd og veiledning ved akutt oppståtte helseproblemer. Henvendelser som ikke gjelder akutt oppstått sykdom. Der det ikke er behov for øyeblikkelig hjelp, kanaliseres til fastlegen.

 

Hovedoppgaver

 • Mottak i skranke
 • Telefonrådgvining
 • Assistanse for lege
 • Observasjon og ivaretakelse av akuttpasienter

Det tas forbehold om organisasjonsmessige endringer.

Kvalifikasjonskrav

 • Autorisert sykepleier
 • Personlig egnethet


Ønskede kvalifikasjoner:

 • Praktisk erfaring i akuttmedisin
 • Relevante videreutdanninger 
 • Generalistkompetanse
 • Observasjons-, vurderings- og handlingskompetanse
 • Prosedyrekunnskap

Personlige egenskaper

Personlig egnethet for stillingen vektlegges. Det søkes etter medarbeider som 

 • Har gode samarbeidsevner
 • Evner å arbeide tverrfaglig
 • Er fleksibel med stor evne til omstilling
 • Har en strukturert og ryddig arbeidsform

Lønnsopplysninger

Tilsetting på kommunale vilkår. Kompetanselønn etter gjeldende regler i Fredrikstad kommune. 

Politi / Tuberkulose attest

Skjemaet "Tuberkulose- og MRSA-kontroll ved ansettelser og utenlandsreiser" skal fylles ut av alle personer som skal tiltre stilling innen helse- og omsorgstjenester, barneomsorg og praktisk bistand. Det kreves politiattest før tilsetting.

Søknad sendes

Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess, og alle søknader på ledige stillinger må gjøres elektronisk i vårt rekrutteringssystem. Søknader skal ikke sendes med e-post.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.