Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Fredrikstad. Med våre 80.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er en by i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt boligtilbud og et
variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Områdeutvikler - 100 % prosjektstilling

Virksomhet bærekraftig samfunnsutvikling har 17 ansatte, og har ansvaret for kommuneplanen (samfunns- og arealdel), overordnet planlegging innen byutvikling og en rekke andre fagområder. Vi har samlet plan- og samfunnsutviklerkompetansen i et spennende fagmiljø som rommer miljø og klimaarbeid, lokalsamfunnsutvikling og områderettet arbeid, bypakke Nedre Glomma og mobilitetsarbeid, folkehelse og samfunnsmedisin, internasjonal koordinator, statistikk, analyse og prognosearbeid.

Fredrikstad er inne i en spennende tid, med god vekst i folketallet og med store byutviklingsprosjekter.
Vi søker nå etter en områdeutvikler som vil være med å utvikle Fredrikstad framover, og som tiltrekkes av et tverrfaglig miljø som ser bredt på samfunnsutviklingen.

Vi søker etter en person med interesse for og kunnskap om områderettet arbeid, som vil være med i flere områdeutviklingsprosjekter i Fredrikstad kommune.

Du vil være ansatt i virksomhet bærekraftig samfunnsutvikling, og vil jobbe sammen med kolleger i egen virksomhet, andre virksomheter og andre seksjoner i organisasjonen. Kommunikasjon og samarbeid med andre eksterne aktører vil også være en sentral del av stillingen.

Kvalifikasjoner

 • Interesse for områderettet arbeid
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne og evne til formidling (på norsk)
 • God kjennskap om kommuneorganisasjonen er ønskelig
 • Erfaring fra prosjektarbeid vil bli vektlagt
 • Erfaring med innbyggerdialog, -metodikk og -verktøy vil bli vektlagt

Egenskaper

 • Du må være utadrettet og ha gode evner til å kommunisere og lytte 
 • Du er engasjert, analytisk, reflektert, nysgjerrig og positiv
 • Du er nytenkende og kreativ 
 • Du evner å lede/drive frem prosesser/prosjekter, men også jobbe selvstendig
 • Du er prosessorientert, effektiv, strukturert og fleksibel
 • Du har gode samarbeidsegenskaper
 • Du er en nettverksbygger, med evne til å skape gode relasjoner

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • 100 % prosjektstilling i perioden 1.1.2018 - 31.12.2018
 • Interessante utfordringer med gode muligheter til faglig og personlig utvikling
 • Et inspirerende, tverrfaglig og kreativt arbeidsmiljø, med store muligheter for påvirkning
 • Fleksibel arbeidstid
 • Godt arbeidsmiljø med dyktige medarbeidere

Lønnsopplysninger

Stillingen lønnes etter nærmere avtale og lønnsfastsettelse.
Fredrikstad kommune praktiserer fleksibel arbeidstid, og arbeidsforholdene er ellers på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og avtaleverk, herunder pensjonsordning i KLP.

Søknad sendes

Seksjon for kultur, miljø og byutvikling benytter kun elektronisk søknadsprosess. Gå inn på 
www.fredrikstad.kommune.no, under ledige stillinger/kunngjøringer.
Dersom du er intern søker kan du gå inn på Frekit, Enterprise Personalia, velge fanen Hjem og trykke på ledige 
stillinger.
Spørsmål om innlogging/søknadsprosess rettes til Marianne Møgster, tlf. 91138789 eller e-post: 
mamo@fredrikstad.kommune.no.

Offentlighet

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak fra offentlighet, dersom dette ikke kan imøtekommes (offentlighetslovens § 25). Det vil gå fram av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen, og hvilket kjønn de har.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.