Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Fredrikstad. Med våre 80.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er en by i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt boligtilbud og et
variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Helse- og sosialkonsulent i LAR, 100 % fast

Er du vår nye kollega i avdeling Psykisk helse og rusmestring?

Friskliv og mestring er en virksomhet organisert under seksjon for Helse og velferd i Fredrikstad kommune, lokalisert på Helsehuset i Fredrikstad. Virksomheten består av fem avdelinger, - Psykisk helse og rusmestring, Bo og mestring, Fysio- og ergoterapi, Bo og aktivitet og Læring og mestring med Frisklivssentral.

Vi lyser ut en 100 % fast stilling som helse- og sosial konsulent i LAR (35,5 t/u med arbeid hver 3. helg).

Stillingene er organisatorisk plassert i virksomhet Friskliv og mestring, avdeling Psykisk helse og rusmestring, rehabiliterende oppfølgingsteam.

Hovedoppgaver

 • Oppfølging med personer som er i LAR behandling - rehabiliterende tiltak
 • Samhandling med ulike behandlingsaktører og spesialisthelsetjeneste
 • Dokumentasjonsarbeid som journalføring og utarbeidelse av planer (tiltaks- og kriseplaner samt IP)
 • Bidra i avdelingens kvalitets- og faglige utviklingsarbeid

Kvalifikasjonskrav

 • 3-årig helse- eller sosialfaglig utdanning på Bachelor nivå 
 • Videreutdanning i rus og/eller psykisk helsefaglige emner vektlegges
 • Kunnskap om LAR, avhengighet og rusmiddelbruk
 • Relevant erfaringskompetanse vektlegges; (arbeid med personer som har rusavhengighetsproblematikk, og samtidig psykiske utfordringer/lidelser, rehabilitering av personer i LAR behandling).
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Vi ønsker en person med:

 • Gode kommunikasjonsevner og egnethet med henhold til relasjonsarbeid og evne til faglig refleksjon
 • Motivasjon og faglig engasjement
 • Endringsoptimisme
 • Evne til å arbeide strukturert og selvstendig
 • Personlig egnethet og gode samarbeidsevner

Vi kan tilby

 • Et stimulerende arbeidsmiljø med flerfaglig sammensetning og fokus på fagutvikling
 • Tilhørighet til en avdeling med et høyt faglig nivå
 • Gode pensjonsordninger i KLP

Lønnsopplysninger

Arbeidstakere tilsettes i Fredrikstad kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.

Arbeidstakere tilsettes i Fredrikstad kommune etter gjeldende lover, avtaler og reglement, herunder pliktig medlemskap i KLP. Prøvetid på 6 mnd.

Søknad sendes

Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på Fredrikstad kommunes hjemmesider, kunngjøringer/ledig stilling og søk stilling. Dersom du er intern søker kan du gå inn på Enterprise personalia, velg fanen hjem og trykk på ledige stillinger.

Om du har problemer med den elektroniske søknadsprosessen, ta kontakt med førstekonsulent Cecilie Gül på tlf. 69306767.

Offentlighet

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentligheten. Søkere som har bedt om unntak fra offentligheten vil bli varslet dersom dette ikke kan imøtekommes (jf. Offentlighetsloven § 25). Det vil gå frem av den offentlige søkerlisten hvor mange søkere det har vært og hvilket kjønn de har.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.