Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Fredrikstad. Med våre 80.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er en by i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt boligtilbud og et
variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Vaktsykepleier 60,45% natt, fast - omsorgssentre øst

Arbeidssted

Torsnes sykehjem ligger under Etat omsorgssentre og tilhører omsorgssentre øst. Sammen med Faunsvei 3 og 6, og 
Emil Mørchs Minne utgjør vi fire små enheter. 
Sykehjemmet har totalt 25 langtidsplasser fordelt på somatiske og plasser for demente.
Torsnes sykehjem har stor fokus på individuell omsorg og setter enkelt mennesket i fokus.
Hos oss er det fokus på tverrfaglig samarbeid og bruk av faglig kompetanse.

 

Hovedoppgaver

 • Sykepleieoppgaver på natt
 • Prioritere og iverksette sykepleietiltak
 • Sikre kvaliteten i den direkte tjenesteytingen
 • Bidra til at avdelingen realiserer kommunens og virksomhetens visjoner, mål og planer
 • Turnus 35,5 t uke med arbeid hver 3 helg

Kvalifikasjonskrav

 • Autorisert sykepleier
 • Må kunne beherske norsk muntlig og skriftlig
 • Datakunnskaper

Personlige egenskaper

 • Positiv, fleksibel og løsningsorientert
 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å arbeide selvstendig og i team
 • Personlig egnethet vektlegges i forhold til kommunikasjon, samhandling og ivaretagelse av arbeidsmiljøet

Vi kan tilby

 • Et godt arbeidsmiljø bygget på Fredrikstad kommunes verdier MERK (modig, engasjert, romslig og kompetent)
 • God pensjonsordning

Lønnsopplysninger

Stillingen avlønnes som vaktsykepleier still. kode 7174/3332

Generelt
Arbeidstakere tilsettes i Fredrikstad kommune i henhold til lover, reglement og tariffavtale. Prøvetiden er 6 mnd

 

Politi / Tuberkulose attest

Ansettelse forutsetter framlegg av godkjent politiattest, ikke eldre enn 3 mnd.
Tuberkuloseattest i henhold til forskrift

Søknad sendes

Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.Fredrikstad.kommune.no under 
stillingsannonser/kunngjøringer.
Spørsmål vedrørende/innlogging søknadsprosess kan rettes til: Kirsti Bjønnes Hansen tlf. 69958771.
Dersom du er intern søker kan du gå inn på Frekit, enterprise personalia, velg fanen hjem og trykk på ledige stillinger.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.