Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Fredrikstad. Med våre 80.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er en by i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt boligtilbud og et
variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Vaktsykepleier natt 51,76% omsorgssentre øst

Arbeidssted

Torsnes sykehjem ligger i fredlige naturskjønne omgivelser ca 5km fra Gamlebyen i Fredrikstad. Sykehjemmet har 
totalt 25 langtidsplasser for somatikk og demens. Torsnes sykehjem har et godt omdømme med fokus på fagutvikling 
og nærværssamarbeid. Personalgruppa er inkluderende og stabil med mange felles aktiviteter for ansatte.

Hovedoppgaver

 • Prioritere og iverksette sykepleietiltak
 • Sikre kvaliteten i den direkte tjenesteytingen
 • Bidra til at avdelingen realiserer kommunens og virksomhetens visjoner, mål og planer
 • Turnus 35,5t pr. uke

Kvalifikasjonskrav

 • Autorisert sykepleier
 • Må kunne beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Datakunnskaper er ønskelig

 

Personlige egenskaper

 • Positiv, fleksibell og løsningsorientert
 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å arbeide selvstendig og i team
 • Personlig egnethet vektlegges i forhold til kommunikasjon, samhandling og ivaretagelse av arbeidsmiljøet

Lønnsopplysninger

Stillingen avlønnes som vaktsykepleier still kode 7174/3332.

Politi / Tuberkulose attest

Ansettelse forutsetter framlegg av godkjent politiattest ikke eldre enn 3 mnd, tuberkoloseattest i henhold til forskrift.

Vi kan tilby

 • Et godt arbeidsmiljø bygget på Fredrikstad kommunes verdier MERK (modig, engasjert, romslig og kompetent)
 • God pensjonsordning

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.