Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Fredrikstad. Med våre 80.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er en by i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt boligtilbud og et
variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Etatsjef barnehage

Vil du lede kommunens arbeid med våre minste innbyggere - Framtidens Fredrikstad? Vi søker etatsjef for barnehageetaten.

Barns lek er det bærende elementet når vi i Fredrikstad-barnehagene skal jobbe med satsningsområdene på oppvekstområdet - tidlig innsats, språk, overganger, foreldresamarbeid og tydelig ledelse. Vil du være med på å prege dette arbeidet?

Vår etatsjef for barnehage blir pensjonist, og vi søker hennes etterfølger. Etatsjefen har ansvaret for 20 kommunale barnehager, en virksomhet for spesialpedagogiske tiltak i barnehage, og en fagstab. I tillegg er etatssjefen barnehagemyndighet for ca. 60 private barnehager. I dette arbeidet samarbeider vi med alle kommunens seksjoner, spennende nettverkskommuner og offentlige og private aktører.

Barnehagene i Fredrikstad har fornøyde brukere, og scorer høyt også på medarbeidertilfredshet. Vi ser derfor etter deg som kan bidra til å videreføre gode prosesser og resultater, og samtidig bidra med nytenkning og innovasjon innenfor fagområdet.

Vi kan tilby

Vi tilbyr en utfordrende og interessant lederstilling med utviklingsmuligheter. Du vil bli del av et tverrfaglig, uformelt og sosialt arbeidsfellesskap med dyktige kollegaer. Fredrikstad kommune satser på sine ledere, og du vil delta i kommunens lederutviklingsprogram.

Stillingen vil ha kontorplass på Rådhuset i Fredrikstad, med kort avstand til offentlig kommunikasjon.

Hovedoppgaver

Arbeidsområdet til etatsjef barnehage er todelt; som myndighetsutøver og som barnehageeier og leder av fagområdet.
Etatsjefen har ansvar for faglig og økonomisk ledelse av etaten. Du skal også være en tydelig og synlig leder, og ta ansvar for å utvikle dyktige ledere og medarbeidere.
Det tas forbehold om organisatoriske endringer.

Kvalifikasjonskrav

Det kreves at du har relevant høyere utdanning, minimum på bachelornivå, gjerne som barnehagelærer, andre lærerutdanninger, eller tilsvarende. Du må også ha barnehagefaglig kompetanse gjennom utdanning og/eller praksis på ulike nivåer.

I tillegg krever vi at du har minimum 3 års ledererfaring fra offentlig sektor eller annen relevant virksomhet, fortrinnsvis innen oppvekstsektoren. Det er ønskelig med ledererfaring fra overordnet nivå.

Stillingen har en bred kontaktflate, og det er viktig at du er god til å kommunisere på norsk, både muntlig og skriftlig

Ønskede kvalifikasjoner

 • Det er en fordel om du har lederutdanning.
 • Du bør være er analytisk, og har evne til å tenke langsiktig og strategisk for etaten
 • Du bør ha erfaring fra, og god forståelse for, samhandling og samspill mellom politisk og administrativt nivå.
 • Du bør ha god økonomisk forståelse og erfaring fra økonomistyring.
 • Du har god systemforståelse og god kjennskap til barnehagens styringsdokumenter.
 • Du er oppdatert innenfor forskning på oppvekstområdet. 
 • Du har evne til å ivareta et helhetlig/tverrfaglig perspektiv.

Ønskede personlige egenskaper

Vi søker deg som:

 • er en samlende og tydelig leder med samfunnsengasjement og visjoner for Fredrikstad-barnehagenes utvikling.
 • er trygg i lederrollen, og har en lederfilosofi basert på åpenhet og empati. 
 • er opptatt av å involvere og lytte til dine medarbeidere og samarbeidspartnere, og kan reflektere over egen lederstil.
 • kan inspirere og engasjere, samtidig som du er tydelig i dine forventninger og tilbakemeldinger.
 • er ydmyk for andres faglighet, er opptatt av utvikling og nytenkning, og er god til å dele kunnskap og samarbeide med andre.
 • er utviklings- og innovasjonsorientert.
 • er bevisst de etiske forpliktelsene i rollen.

Vi ønsker at det i søknaden gis uttrykk for egne tanker om lederrollen.

Lønnsbetingelser og arbeidsvilkår

-Avlønning i stillingskode 9451, internkode 6210 etatssjef, lønnssats i full stilling 
kr. 782.000,-

Generelt

Tiltredelse 1.juni 2018 eller tidligere etter avtale.
Arbeidstakere tilsettes i Fredrikstad kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler, herunder pliktig medlemskap i pensjonskasse. Prøvetiden er 6 måneder.

Ansettelser forutsetter fremlegging av godkjent politiattest ikke eldre enn 3 måneder. Tuberkuloseattest i henhold til forskrift.

Søknad sendes

Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no under ledige stillinger/kunngjøringer. Spørsmål vedrørende innlogging/søknadsprosess rettes til Marit Elisabeth Johansen, tlf. 69 30 61 67.

Dersom du er intern søker kan du gå inn på FREKIT, Enterprise personalia, velg fanen Hjem og trykk på ledige stillinger.

Offentlighet

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak fra offentlighet, dersom dette ikke kan imøtekommes (offentlighetslovens § 25.) Det vil gå fram av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen, og 
hvilket kjønn de har.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.