Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Fredrikstad. Med våre 80.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er en by i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt boligtilbud og et
variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Undervisningsinspektør Rød skole

I Fredrikstad kommune er det ledig 100 % stilling som undervisningsinspektør ved Rød skole Onsøy. Stillingen er ledig 
for tiltredelse etter avtale.

Rød skole ligger vest i Fredrikstad, sør for Gressvik sentrum. Skolen har ca. 370 elever, SFO og 44 ansatte. 
Lederteamet består av rektor, undervisningsinspektør og daglig leder SFO. Ledelsesressursen ved skolen er pt på
200 %. Undervisningsinspektør vil kunne ha noe undervisning, f.eks. i forbindelse med fravær/vikarbehov.

Fredrikstadskolens satsingsområder er lesing, regning/realfag, klasseledelse og vurdering for læring. Rød skole er i 
ferd med å implementere Språkløyper i samarbeid med andre skoler i Fredrikstad. Arbeidet koordineres av skoleetaten. Skolen deltar også i et regnenettverk sammen med de andre skolene i Onsøy

Mer informasjon om skolen finnes på www.fredrikstad.kommune.no.

Vi søker deg som

 • Har stor arbeidskapasitet, er ansvarsbevisst og kan jobbe selvstendig innenfor egne ansvarsområder
 • Har gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper 
 • Har humør, pågangsmot og er utviklingsorientert
 • Har gode analytiske evner og gode IKT-kunnskaper
 • Er lojal overfor beslutningsprosesser og oppfølging av disse 
 • Er systematisk og ryddig i ditt arbeid

Aktuelle arbeidsområder

 • Inngå i skolens lederteam og kunne være rektors stedfortreder
 • Planlegging og drift av skolen, inkl. fraværshåndtering og timeplanlegging. Skolen bruker verktøyet GP Untis. 
 • Delta i pedagogisk utviklingsarbeid, tverrfaglig team og kontaktmøter med PPT
 • Være en pådriver i skolens satsing på norsk (språkløyper), matematikk og vurdering for læring. 
 • Delta i implementering av Office365 
 • Oppfølgingsansvar for klasser/trinn, i samarbeid med øvrig ledelse 
 • Ansvar for oppfølging av det minoritetsspråklige området
 • Innkjøp av læremidler
 • Støtte, veiledning og oppfølging av ansatte
 • Ha kontakt med elever og foresatte

Dine kvalifikasjoner og personlige egenskaper

 • Du har godkjent kompetanse for tilsetting og undervisning for grunnskolen, og undervisningspraksis fra grunnskolen,
 • fortrinnsvis barnetrinnet. 
 • Det er ønskelig med tilleggsutdanning i administrasjon og ledelse og/eller ledererfaring. 
 • Du har gode IKT-kunnskaper og systemforståelse 
 • Du har pågangsmot, humør og er utviklingsorientert.
 • Du har kjennskap til lov og avtalerett.
 • Du er positiv til å jobbe i team.
 • Du er fleksibel og har evne til å ta gode beslutninger i en hektisk hverdag.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi kan tilby

 • En utfordrende og interessant lederstilling med utviklingsmuligheter.
 • Et hyggelig arbeidsmiljø med høy kompetanse og engasjerte kolleger.
 • Deltagelse i kommunens lederutviklingsprogram, LUP.

Lønnsopplysninger

Stillingen lønnes i stillingskode 7954, internkode 5241, undervisningsinspektør, lønnssats ved full stilling kr 640 000,- 
pr.år.

Arbeidstakere tilsettes i Fredrikstad kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler, herunder pliktig 
medlemskap i pensjonskasse. Prøvetiden er 6 måneder. Ansettelser forutsetter fremlegging av godkjent politiattest 
ikke eldre enn 3 måneder. Tuberkuloseattest i henhold til forskrift.

Søknad sendes

Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no under ledige 
stillinger/kunngjøringer. Spørsmål vedrørende innlogging/søknadsprosess rettes til Marit Elisabeth Johansen, tlf. 
69 30 61 67 eller e-post jome@fredrikstad.kommue.no.

Dersom du er intern søker kan du gå inn på FREKIT, Enterprise Personalia, velg fanen Hjem og trykk på ledige 
stillinger.

Offentlighet

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad 
kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak fra offentlighet, dersom dette ikke kan imøtekommes 
(offentlighetslovens § 25.) Det vil gå fram av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen, og 
hvilket kjønn de har.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.