Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Fredrikstad. Med våre 80.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er en by i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt boligtilbud og et
variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Fysioterapeut 100 % fast stilling

Friskliv og mestring er en virksomhet organisert under seksjon for Helse og velferd i Fredrikstad kommune.
Virksomheten består av fem flerfaglige avdelinger - avdeling fysio- og ergoterapi, avd. læring og mestring, avd. bo og aktivitet, avd. bo og mestring og avd. rus- og psykisk helse.

Ved avdeling fysio- og ergoterapi er det ledig 100 % fast stilling som fysioterapeut med arbeidsoppgaver rettet mot barn og unge 0-18 år. Fysioterapeutene og ergoterapeutene arbeider med barn og unge med ulike funksjonsvansker, som påvirker aktivitet og deltagelse i hverdagen.

En sentral gruppe er barn med medfødte kroniske lidelser, for eksempel nevrologiske, revmatiske, ortopediske sykdommer eller hjerte- og lungeproblematikk. Det kan også være barn med kognitive vansker, utviklingsforstyrrelser eller akutt sykdom/skade. Mange av disse barna har sammensatte vansker med behov for tverrfaglig oppfølging. En annen målgruppe er barn med lettere forsinket grov- eller finmotorisk utvikling.

Arbeidsoppgaver rettet mot voksne over 18 år må også påregnes.

Stillingen er ledig fra 01.03.18.

Hovedoppgaver

 • Kartlegging, undersøkelse, vurdering og tilrettelegging av ulike tiltak
 • Undersøke, vurdere og gjennomføre strukturerte tiltak for å øke motorisk funksjon. 
 • Tverrprofesjonelt samarbeid.
 • Samarbeide med ergoterapeuter om formidling og tilpasning av nødvendige hjelpemidler.
 • Utvikling og gjennomføring av gruppetrening
 • Deltakelse i ansvarsgrupper, koordineringsarbeid og etablering av individuell plan. 
 • Helsestasjonsarbeid rettet mot barn i alderen 0-2 år, herunder 4 mnd. gruppe med informasjon hos fysioterapeut. 
 • Forebyggende arbeid
 • Veiledning til foreldre, i barnehager og nærmiljø.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som fysioterapeut
 • Vandelsattest jf. Helsepersonell loven
 • Førerkort klasse B 
 • Må stille egen bil til disposisjon for arbeidsgiver. Godtgjøres etter satsene i statens reiseregulativ.

Vi vektlegger:

 • Kompetanse og erfaring i barn og unge med sammensatte funksjonsnedsettelser eller multidiagnoser
 • Gjennomført kurs eller videreutdanning innen innsatsområde barn og unge
 • Kompetanse og erfaring med behandling av barn, individuelt og i gruppe
 • Kompetanse og erfaring fra helsestasjonsarbeid
 • Kompetanse og erfaring med vurderingsredskap og kartleggingsverktøy knyttet til barn og unges helse
 • Kompetanse og erfaring innen tverrprofesjonelt samarbeid
 • Kompetanse innen veiledning og kommunikasjon

Vi ønsker en person som:

 • Har gode samarbeidsevner
 • Har evne til relasjonsarbeid 
 • Trives i et hektisk arbeidsmiljø og har god arbeidskapasitet
 • Har en god evne til å jobbe både selvstendig og i team 
 • Er kreativ og løsningsorientert
 • Har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Vektlegger faglig oppdatering

Vi kan tilby

 • Et stimulerende og utviklende arbeidsmiljø med gode og inkluderende kollegaer
 • En tjeneste i utvikling med mulighet for interne og eksterne kurs
 • Gode pensjonsordninger i KLP

Lønnsopplysninger

Årslønn i 100 % stilling: Stillingskode 7066/7617, kr. 376 200 - 477 625 etter 16 års ansiennitet, og med 
spesialkompetanse kr. 415 800 - 504 000,-

Politiattest

Ansettelse forutsetter fremleggelse av poltiattest ikke eldre enn 3 mnd.

Søknad sendes

Søknad for Helse og velferd benytter elektronisk søknadsprosess.
Søknader pr. post eller epost vil ikke bli vurdert.

Dersom du har problemer med den elektroniske søknadsprosessen, ta kontakt med førstesekretær Cecilie Gül, tlf. 
69306767.

Offentlighet

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Søkere som har bedt om unntak fra offentligheten vil bli varslet dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes jf. Offentlighetsloven §25. Det vil gå frem av den offentlige søkerlisten hvor mange søkere det har vært og hvilket kjønn de har.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.