Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Fredrikstad. Med våre 80.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er en by i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt boligtilbud og et
variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Avdelingssykepleier 100 % fast stilling Omsorgssentre syd

Omsorgssentre syd består av Solliheimen sykehjem og Fjeldberg sykehjem. Det er ledig fast stilling for avdelingssykepleier for tiden knyttet til Fjeldberg sykehjem avdeling 2, en somatisk langtidsavdeling med 29 plasser. Sykehjemmet ligger sentralt i Fredrikstad kommune med fantastisk utsikt over båthavnen. Vi jobber systematisk med fagutvikling og har stort fokus på nærværsarbeid. Som avdelingssykepleier i Fredrikstad kommune vil du delta i Lederutviklingsprogram for avdelingssykepleiere og være en del av virksomhetens ledergruppe på tvers av de to sykehjemmene. Stillingen er ledig fra 12.03.2018.

Stillingsbeskrivelse

Avdelingssykepleier har det overordnede ansvaret for fag, økonomi, ledelse og personalforvaltning ved avdelingen.
Avdelingssykepleier skal sammen med virksomhetens ledergruppe bidra til at avdelingen realiserer kommunens og virksomhetens visjoner, mål og planer innenfor gjeldende rammer og lovverk.

Kvalifikasjonskrav

 • Autorisert sykepleier
 • Lederutdanning fra høyskole eller universitet og erfaring i ledelse
 • Erfaring og praksis fra fagfeltet
 • Kunnskap om Gat og oppfølging av turnus
 • Gode datakunnskaper
 • Gode økonomikunnskaper

Personlige egenskaper

 • Vi søker en kollega som er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent
 • God arbeidskapasitet
 • Er løsningsfokusert
 • Kan jobbe systematisk og ryddig for å nå mål og visjoner innenfor gitte rammer av lovverk og økonomi
 • Er teambygger
 • Er faglig engasjert
 • Har jevnt godt humør
 • Har endringsoptimisme
 • Har god fremstillingsevne muntlig og skriftlig i norsk språk

Personlig egnethet vektlegges i forhold til arbeidsmiljø, interesse for fagutvikling og kvalitet i tjenesten. Positiv, målrettet og ha gjennomføringsevne.

Vi kan tilby

 • Lederutviklingsprogram
 • En spennende og utviklende jobb med dyktige kollegaer som er opptatt av arbeidsglede og yrkesstolthet
 • Gode pensjonsordninger i KLP

Lønnsopplysninger

Stillingen avlønnes etter Fredrikstad kommune sitt gjeldende lønns- og stillingsregulativ

Generelt
Arbeidstakere tilsettes i Fredrikstad kommune i henhold til lover, reglement og tariffavtale. Prøvetiden er 6 mndr 

Politi / Tuberkulose attest

Ansettelse forutsetter fremleggelse av politiattest ikke eldre enn 3 måneder.
Skjema for tuberkulose/MRSA-kontroll ved ansettelse og utenlandsreiser skal fylles ut av alle personer som skal tiltre 
stilling innen helse-/og omsorgstjenester.

Offentlighet

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Søkere som har 
bedt om unntak fra offentlighet vil bli varslet dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (Offentlighetsloven § 25). Det 
vil gå frem av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen og hvilket kjønn de har

Søknad sendes

Omsorgssentre syd benytter elektronisk søknadsprosess.Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no under stillingsannonser/kunngjøringer. Dersom du er intern søker kan du gå inn på FREKIT, Enterprise Personalia, velg fanen Hjem og trykk på ledige stillinger.

Evt. problemer med innlogging/søknadsprosess kan rettes til: Einfrid Rimehaug tlf. 69 95 81 71 eller
Sidsel Christiansen tlf. 69 30 75 33.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.