Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Fredrikstad. Med våre 80.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er en by i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt boligtilbud og et
variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Fysioterapeut 100 % fast stilling

Friskliv og mestring er en virksomhet organisert under seksjon for Helse og velferd i Fredrikstad kommune.
Virksomheten består av fem flerfaglige avdelinger - avdeling fysio- og ergoterapi, avd. læring og mestring, avd. bo og aktivitet, avd. bo og mestring og avd. psykisk helse og rusmestring.

Ved avdeling fysio- og ergoterapi er det ledig 100 % fast stilling som fysioterapeut med arbeidsoppgaver rettet mot voksne; hjemmeboende og i institusjon. Stillingen inngår i en 6 mnd rullering på Fredrikstad korttidssenter. Arbeidsoppgaver vil være vurdering og kartlegging av funksjon, og igangsetting av behandlingstiltak knyttet til enkeltbrukere, samt gruppeaktiviteter.

Stillingen er ledig fra 01.02.18.

Hovedoppgaver

 • Kartlegge, vurdere og stimulere til å mestre aktiviteter i dagliglivet 
 • Veilede og igangsette behandlingstiltak med mål om å øke funksjon og fremme aktivitet og egenmestring
 • Utvikle og lede gruppetrening og -aktiviteter

Kvalifikasjonskrav

 • Norsk autorisasjon som fysioterapeut
 • Vandelsattest jf. Helsepersonell loven
 • Førerkort klasse B

Vi vektlegger:

 • Kompetanse og erfaring innen nevrologi, ortopedi og geriatri
 • Kompetanse og erfaring med gruppetrening
 • Kompetanse og erfaring med forebyggende arbeid
 • Kompetanse og erfaring fra kommunehelsetjenesten
 • Kompetanse og erfaring innen tverrfaglig samarbeid
 • Kompetanse innen veiledning og kommunikasjon

Vi ønsker en person som:

 • Har gode samarbeidsevner
 • Er fleksibel og har stor evne til omstilling
 • Har en god evne til å jobbe både selvstendig og i team 
 • Har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Vektlegger faglig oppdatering

Vi kan tilby

 • Et stimulerende og utviklende arbeidsmiljø med gode og inkluderende kollegaer
 • En tjeneste i utvikling med mulighet for interne og eksterne kurs
 • Gode pensjonsordninger i KLP

Lønnsopplysninger

Lønn etter kommunens stillingsregulativ

Politiattest

Ansettelse forutsetter fremleggelse av politiattest ikke eldre enn 3 mnd.

Søknad sendes

Søknad for Helse og velferd benytter elektronisk søknadsprosess.
Søknader pr. post eller epost vil ikke bli vurdert.

Dersom du har problemer med den elektroniske søknadsprosessen, ta kontakt med førstesekretær Cecilie Gül, tlf. 
69306767.

Offentlighet

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Søkere som har bedt om unntak fra offentligheten vil bli varslet dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes jf. Offentlighetsloven §25. Det vil gå frem av den offentlige søkerlisten hvor mange søkere det har vært og hvilket kjønn de har.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.