Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Fredrikstad. Med våre 80.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er en by i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt boligtilbud og et
variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Helse- og sosialfaglig spesialkonsulent - 100 % engasjement

Beskrivelse

Fredrikstad kommune har fått tilskudd fra Fylkesmannen i Østfold til styrking av habilitering- og rehabiliteringsområdet. Kommunen skal videreutvikle helhetlige prosedyrer for samhandling, og behandlings- og livsmestringstilbudet for personer med langvarige helseutfordringer. Vi lyser ut 2 årsverk. Helse- og sosialfaglig konsulent i 100% stilling vil være tilknyttet Tildelingskontoret, Koordinerende enhet, mens 100 % stilling som fysioterapeut vil være tilknyttet virksomhet Friskliv og mestring, Avdeling læring og mestring. De to stillingene vil jobbe tett sammen. Koordinerende enhet bidrar til helhetlige tilbud til pasienter og brukere med behov for sosial, psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering. Enheten har overordnet ansvar for individuell plan og for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinator. Koordinerende enhet er et sted å henvende seg til, et kontaktpunkt for eksterne og interne samarbeidspartnere og en pådriver for kartlegging, planlegging og utvikling av habiliterings- og rehabiliteringsvirksomheten generelt.
Engasjementet vil være i prosjekt i 1 år, med mulighet for forlengelse. Det er etablert en styringsgruppe for prosjektet.

Hovedoppgaver

Felles for stillingene: 

 • Delta i tverrfaglig arbeidsgruppe på tvers av virksomheter/seksjoner
 • Bidra til å etablere nye rutiner og prosedyrer på habiliterings- og rehabiliteringsområdet. Gjøre disse kjent i kommunen.
 • Ansvar for resultat og prosjektrapportering
 • Presentere resultater for styringsgruppa

Tilleggsoppgaver Koordinerende enhet:

100 % stilling som helse- og sosialfaglig spesialkonsulent i Koordinerende enhet har i tillegg følgende oppgaver: 

 • Bidra til helhetlige prosedyrer for samhandling
 • Sikre oversikt over brukerbehovet
 • Sikre felles forståelse av koordinatorrollen i kommunen
 • Ha opplæring og veiledning av koordinatorer

Kvalifikasjonskrav

 • Helse- og sosialfaglig bachelor og minimum 4 års erfaring fra praksisfeltet
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring fra arbeid i Koordinerende enhet i kommunene
 • Erfaring fra prosjektarbeid
 • Gode samarbeidsevner 
 • God evne til å se helhetlige løsninger 
 • Evne til å jobbe selvstendig og være pådriver

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Lønnsopplysninger

Stillingen avlønnes etter Fredrikstad kommunes lønns- og stillingsregulativ. 

Søknad sendes

Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no under ledige stillinger. Dersom du er intern søker kan du gå inn på FREKIT, velge Enterprise Personalia, velge fane Hjem og trykke på ledige stillinger. Spørsmål vedrørende innlogging/søknadsprosess rettes til Heidi Mong tlf. 69307525 eller mail heml@fredrikstad.kommune.no.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.