Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Fredrikstad. Med våre 80.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er en by i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt boligtilbud og et
variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Fysioterapeut, 100 % fast stilling

Fredrikstad kommune har fått tilskudd fra Fylkesmannen i Østfold til styrking av habilitering- og rehabiliteringsområdet. Kommunen skal videreutvikle helhetlige prosedyrer for samhandling, og behandlings- og livsmestringstilbudet for personer med langvarige helseutfordringer. Vi lyser ut 2 årsverk. Helse- og sosialfaglig konsulent i 100% stilling vil være tilknyttet Tildelingskontoret, Koordinerende enhet, mens 100% stillingen som fysioterapeut tilknyttet virksomhet Friskliv og mestring, Avdeling læring og mestring. De to stillingene vil jobbe tett sammen.

I 2018 vil arbeidet være prosjektorganisert, det er etablert en styringsgruppe for prosjektet.

Hovedoppgaver - felles for begge stillingene

 • Delta i tverrfaglige arbeidsgrupper på tvers av virksomheter/seksjoner
 • Bidra til å etablere nye rutiner og prosedyrer på habiliterings- og rehabiliteringsområdet. Gjøre disse kjent i kommunen.
 • Ansvar for resultat og prosjekt rapportering 
 • Presentere resultater for styringsgruppa

Fysioterapeut har i tillegg følgende oppgaver

 • Etablere og videreutvikle behandlingsgrupper for personer med langvarige helseutfordringer og/eller livsstilssykdommer i tett samarbeid avdeling fysio- og ergoterapi. Gruppene skal være funksjonsrettet og ikke diagnosespesifikke. 
 • Etablere og videreutvikle livsmestringsgrupper og -kurs i kommunen.

Kvalifikasjonskrav

 • Norsk autorisasjon som fysioterapeut
 • Erfaring fra etablering og drift av behandlings- og treningsgrupper
 • Kompetanse og/eller erfaring fra rehabilitering og/eller endringsarbeid for mennesker med langvarige helseutfordringer
 • Kompetanse innen folkehelse og trening for diagnosegrupper som Diabetes II, Kreft, Hjerte- / lungerehabilitering

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring fra prosjektarbeid
 • Erfaring fra kommunehelsetjenesten
 • Kompetanse innen kognitiv terapi og helsepedagogikk
 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å jobbe selvstendig og være pådriver 
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Lønnsopplysninger

Stillingen avlønnes etter Fredrikstad kommunes lønns- og stillingsregulativ

Politiattest

ansettelse forutsetter fremleggelse av gyldig politiattest ikke eldre enn 3 mnd.

Søknad sendes

Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosses. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no under 
stillingsannonser/kunngjøringer. Dersom du er intern søker kan du gå inn på FREKIT, Enterprise Personalia, velg fanen
Hjem og trykk på ledige stillinger.

Spørsmål vedrørende innlogging/søknadsprosess rettes til Cecilie Gül, tlf.:69306767 eller e-post: cekg@fredrikstad.kommune.no.

Offentlighet

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak fra offentlighet, dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (offentlighetsloven § 25). Det vil gå fram av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen og hvilket kjønn de har.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.