Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Fredrikstad. Med våre 80.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er en by i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt boligtilbud og et
variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Sykepleier 100 % fast stilling - Hjemmesykepleie Nord

Arbeidssted

Hjemmesykepleie Nord yter tjenester til hjemmeboende i distrikt Lahelle, Trara, Lisleby og Rolvsøy.
Vi har base i hensiktsmessige lokaler ved Glemmen sykehjem, med gode parkeringsmuligheter, og kort vei til 
kollektivtransport.
Vi har ca. 400 brukere i alle aldre, og med ulike behov for bistand.
Vi er organisert i 3 team, totalt ca. 60 årsverk.

Stillingsbeskrivelse

 • 2 stk - 100 % fast stilling, med arbeid i turnus; dag/kveld, og hver 3. helg.
 • Stillingen er ledig fra 01.03.2018
 • Stillingene er knyttet til team 1 og team 3.

Hovedoppgaver

Sykepleier yter tjenester til hjemmeboende, i samarbeid med teamet og virksomheten for øvrig, og i tråd med 
kommunens visjon, mål og planer.
Sykepleier har ansvar for å kartlegge behov, prioritere og iverksette sykepleietiltak, og sikre kvaliteten i den direkte 
tjenesteyting.

Kvalifikasjonskrav

 • Du er autorisert sykepleier
 • Du har førerkort klasse B
 • Du behersker norsk språk godt, muntlig og skriftlig
 • Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Du har gode IKT kunnskaper

Personlige egenskaper

 • Det er ønskelig med erfaring fra hjemmesykepleien.
 • Faglig dyktighet, ansvarsbevisst, og evner til å ta beslutninger i en hektisk hverdag.
 • Jobbe selvstendig, og i team.
 • Fleksibel, løsningsorientert, strukturert og målrettet
 • Positive holdninger og godt humør
 • Personlige egenskaper vektlegges

Lønnsopplysninger

 • Stillingen avlønnes etter Fredrikstad kommunes lønns- og stillingsregulativ.
 • Sykepleier, off. kode 7174 / internkode 3330
 • Årslønn 100 % stilling: kr 386 200 - kr 464 500, avhengig av ansiennitet

Vi kan tilby

 • Fast jobb i en aktiv og utfordrende tjeneste, og med utviklingsmuligheter
 • Trivelig, inkluderende og levende arbeidsmiljø
 • God arbeidstøyordning
 • Leasingbiler i tjeneste
 • Godt fagmiljø
 • God opplæring, og oppfølging av fadder.
 • Gode pensjon og forsikringsordninger i KLP.

Politi / Tuberkulose attest

Ansettelse forutsetter framlegg av godkjent politiattest. Ikke eldre enn 3 måneder.
Skjemaet " Tuberkulose og MRSA-kontroll ved ansettelser og utenlandsreiser," skal fylles ut av alle personer som skal
tiltre stilling innen helse-og omsorgstjenester.

Søknad sendes

Etat hjemmesykepleie Nord benytter elektronisk søknadsprosess.
Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no under stillingsannonser/kunngjøringer.
Interne søkere kan gå inn på FREKIT, Enterprise personalia, velg fanen Hjem og trykk på ledige stillinger

Dersom du ikke får sendt søknaden, eller ikke har tilgang til Enterprise Personalia ta kontakt med Mona Holt-Larsen 
tlf. 69 33 26 37 

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.