Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Fredrikstad. Med våre 80.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er en by i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt boligtilbud og et
variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Tikallingsvikarer Tjenester til funksjonshemmede

Arbeidssted

Etat tjenester til funksjonshemmede gir tjenester til mennesker med ulike funksjonshemninger og/eller utviklingshemning. Etaten er delt inn i fem virksomheter. Virksomhet nord har 143 årsverk fordelt på fem avdelinger. Det er behov for tilkallingsvikarer ved avdelingene i virksomheten, Rognebærstien/ambjørnrød, Gamle Kirkevei 80/80a, Lisleby allè/Leiegata, Haugeløkka/Falcheveien og Vestre Nesskogen/Fredriksvei.

Vi ser etter deg som har godt humør, er positiv til utfordringer, endringer og som kan bidra til en bedre og enklere hverdag for våre brukere ut ifra deres forutsetninger. Veiledning og motivasjonsarbeid er viktig når du gir tjenester til våre brukere innenfor praktisk bistand, opplæring, hjemmehjelp og helsehjelp. Søker tilkallingsvikarer til jobb dag, kveld, helg og natt

Hovedoppgaver

Som ansatt hos oss skal du bidra til at avdelingen realiserer kommunens og virksomhetens visjoner, mål og planer. Du er med på å kartlegge behov, og skal bidra til kvalitet og koordinering av den direkte tjenesteytingen innenfor tjenesten praktisk bistand opplæring/hjemmehjelp og helsehjelp. Den direkte tjenesteytingen innebærer å bistå og følge opp brukere i varierende grad i dagliglivets oppgaver.

Kvalifikasjonskrav

Autoriserte helsefagarbeidere
Vernepleier/sykepleier studenter
Andre høgskolestudenter vil kunne blir vurdert
Sertifikat klasse B

Personlige egenskaper

Du er positiv, fleksibel og har et godt humør. Du har bruker i fokus og ser mulighetene og ikke begrensningene. Du liker å jobbe i team samtidig som du kan jobbe selvstendig. Du er forberedt på faglige utfordringer og kan ta avgjørelser til fordel for bruker. Du må ha god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne.

Lønnsopplysninger

I henhold til Hovedtariffavtalen og Fredrikstad kommunes lønns - og stillingsregulativ.
Avdelingene er døgnbemannet med ordinær turnus og langvaktturnus. Som tilkallingsvikar vil du få mulighet til å jobbe sommerturnus.

Politi / Tuberkulose attest

Politiattest ikke eldre enn 3 mnd. må fremlegges ved ansettelse.

Søknad sendes

Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no under
stillingsannonser/kunngjøringer. Spørsmål om innlogging/søknadsprosess rettes til Janette Holme 69 30 77 05
Dersom du er intern søker, kan du gå inn på FREKIT. Enterprise Personalia, velg fanen "hjem" og trykk på ledig stilling

Offentlighet

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad
kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak fra offentlighet, dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes
(offentlighetsloven § 25). Det vil gå fram av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen og
hvilket kjønn de har.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.