Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Fredrikstad. Med våre 80.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er en by i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt boligtilbud og et
variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Undervisningsinspektør ved Hurrød skole med spesielt ansvar for autismetilbudet

I Fredrikstad kommune er det ledig 100 % stilling som undervisningsinspektør ved Hurrød skole. Hovedområdet for stillingen vil være ledelse av autismetilbudet (ATT). Autismetilbudet er en spesialavdeling for barn fra hele Fredrikstad kommune med autismespekterforstyrrelser. Avdelingen tilbyr både undervisning og SFO. Stillingen vil i utgangspunktet være delt mellom ATT og

Hurrød skole på følgende måte:

 • 70% ATT - 35% ledelse og 35% undervisning
 • 30 % Hurrød skole - Inspektør med et særlig ansvar for sosial- og spesialpedagogikk

Stillingen er ledig for tiltredelse fra 1. august 2018.

Hurrød skole er en 1 - 7 skole, som ligger nordvest i Fredrikstad, nær Gressvik sentrum. Skolen har denne våren 340 elever og 50 ansatte. SFO har 120 barn fordelt på to avdelinger. Spesialavdelingen ATT har per dags dato syv elever, og dette antallet varierer fra år til år. Hurrød skole og ATT kan tilby et godt og spennende arbeidsmiljø. Vi er opptatt av å være en lærende organisasjon som kontinuerlig skal være i utvikling - i samspill med samfunnet rundt oss. Vi er opptatt av delingskultur og et godt samarbeid mellom alle yrkesgrupper. Vi søker å være en spennende og mangfoldig arbeidsplass med et høyt aktivitetsnivå. Forbindelsen mellom ATT og Hurrød skole handler mye om inkludering. Elevene ved ATT skal i så stor grad som mulig være inkludert i Hurrød skole. Samtidig vil elevene også, ved behov, ha muligheten til å være skjermet i egne lokaler (kun for ATT). For mer informasjon om Hurrød skole og ATT vises det til www.fredrikstad.kommune.no. 

Vi søker deg som

 • har humør, pågangsmot og er utviklingsorientert.
 • er fleksibel og har evnen til å ta gode beslutninger i en hektisk hverdag.
 • har stor arbeidskapasitet, er ansvarsbevisst og kan jobbe selvstendig innenfor egne ansvarsområder.
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper. 
 • er lojal overfor beslutningsprosesser og oppfølging av disse.
 • er systematisk og ryddig i ditt arbeid.
 • har evne til å motivere og støtte personalet i arbeidet for å skape et godt lærings- og arbeidsmiljø. 

Aktuelle arbeidsområder

 • planlegging og drift av spesialavdelingen ATT, inkl. fraværshåndtering og timeplanlegging.
 • personalansvar - støtte, veiledning og oppfølging av personalet ved ATT.
 • videreutvikle spesialavdelingen for å møte framtidens behov.
 • inngå i Hurrød skoles lederteam.
 • være en del av Hurrød skoles sosial- og spesialpedagogiske team.
 • delta i pedagogisk utviklingsarbeid og tverrfaglig samarbeid.
 • ha kontakt med elever og foresatte.
 • ansvar for innkjøp til avdelingen.
 • delta i HMS-gruppa.

Dine kvalifikasjoner og personlige egenskaper

 • Du har godkjent kompetanse for tilsetting og undervisning for grunnskolen.
 • Det er ønskelig med tilleggsutdanning og/eller erfaring innenfor spesialpedagogikk generelt, og gjerne også kjennskap til autismespekterforstyrrelser spesielt. 
 • Det er ønskelig med tilleggsutdanning og/eller erfaring med ledelse, gjerne utdanningsledelse.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi kan tilby

 • En spennende lederstilling med gode opplærings- og utviklingsmuligheter.
 • Et hyggelig og godt arbeidsmiljø med høy kompetanse og engasjerte kolleger.
 • Deltagelse i kommunens lederutviklingsprogram, LUP.

Lønnsopplysninger

Stillingen lønnes i stillingskode 7954, internkode 5241, undervisningsinspektør, lønnssats ved full stilling kr 650 000,- pr.år.

Generelt

Arbeidstakere tilsettes i Fredrikstad kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler, herunder pliktig 
medlemskap i pensjonskasse. Prøvetiden er 6 måneder. Ansettelser forutsetter fremlegging av godkjent politiattest 
ikke eldre enn 3 måneder. Tuberkuloseattest i henhold til forskrift.

Søknad sendes

Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no under ledige 
stillinger/kunngjøringer. Spørsmål vedrørende innlogging/søknadsprosess rettes til Marit Elisabeth Johansen, 
tlf. 69 30 61 67 eller e-post: jome@fredrikstad.kommune.no

Dersom du er intern søker kan du gå inn på FREKIT, Enterprise Personalia, velg fanen Hjem og trykk på ledige 
stillinger.

Offentlighet

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad 
kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak fra offentlighet, dersom dette ikke kan imøtekommes 
(offentlighetslovens § 25.) Det vil gå fram av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen, og 
hvilket kjønn de har.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.