Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Fredrikstad. Med våre 80.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er en by i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt boligtilbud og et
variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Helsefagarbeider 2 x 100% fast stilling ved Nordre Kongsvei

Tjenester til funksjonshemmede øst har 2 x 100% faste helsefagarbeider stillinger ledig ved Nordre Kongsvei.

Har du lyst til å være med på å starte en ny avdeling i etat tjenester til funksjonshemmede, virksomhet øst?

Arbeidssted

I etat tjenester til funksjonshemmede, virksomhet øst, er det bygd en ny avdeling. Avdelingen heter Nordre Kongsvei og ligger på Begby. Virksomhet øst har i dag ca. 120 årsverk fordelt på 5 avdelinger. Nordre Kongsvei er den sjette avdelingen, og vil ha en årsverksramme på ca: 36 årsverk.
Det skal gis tjenester til 8 brukere med diagnoser utviklingshemming og autismespekterforstyrrelser. De fleste har nå flyttet for seg selv for første gang. 
Vi ser etter deg som kan takle krevende situasjoner, og samtidig har evne til å vise omsorg og empati. Du utviser stor tålmodighet i jobben din, men handler raskt og målrettet om nødvendig. Nordre Kongsvei skal gi tjenester til unge brukere med dagtilbud ut fra hjemmet.

Du vil få være med på å planlegge oppstart, samarbeide med andre virksomheter, og bli kjent med å bruke velferdsteknologi, da avdelingen har mye av det. Avdelingen har turnus med arbeid på dag-kveldstid samt hver 3. helg.

Hovedoppgaver

* Praktisk bistand, veiledning og motivasjonsarbeid ift tjenestemottakere.
* Bistå brukere med høyt aktivitetsnivå.
* Medisinhåndtering og dokumentasjon.
* Samarbeid med pårørende, verger og andre.
* Utarbeidelse av mål, tiltaksplaner og kartlegge behov for tjenester.

Kvalifikasjonskrav

* Norsk autorisasjon som helsefagarbeider.
* Erfaring/kjennskap til mennesker med autismespekterforstyrrelser, epilepsi og utviklingshemming. 
* Erfaring/ kjennskap til utfordrende atferd.
* God skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
* Førerkort klasse B.

 

Ønskede kvalifikasjoner

* Erfaring / kunnskap om kartleggingsarbeid og dokumentasjon.
* Erfaring med arbeid etter kap. 9 (Lov om kommunale helse-og omsorgstjenester) og kap.4 (Pasientrettighetsloven).
* Personlig egenskaper vil bli vektlagt, herunder positiv, fleksibel og endringsvillig.
* Gode datakunnskaper - samt kjennskap til fagprogrammet Gerica.
* Stor arbeidskapasitet og trives i en hektisk hverdag
* Evne til å jobbe selvstendig og i team.

På grunn av brukergruppen og sammensetning i personalgruppen oppfordres menn til å søke. 

Vi tilbyr

* Fast stilling.
* Faglig og personlig utvikling i et tverrfaglig arbeidsmiljø.
* Tilhold i nye og moderne lokaler.
* Gode pensjonsordninger i KLP.

Lønnsopplysninger

Avlønning etter Fredrikstad kommunes lønns- og stillingsregulativ.
Arbeidstakere tilsettes i Fredrikstad kommune etter gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler.

Politi / Tuberkulose attest

Politiattest ikke eldre enn 3 måneder, må fremlegges ved ansettelse.

Søknad sendes

Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no under
stillingsannonser/kunngjøringer. Spørsmål om innlogging/søknadsprosess rettes til Birgit Brevik tlf. 69 30 77 13, eller Lise Blake tlf. 69 30 55 27.
Dersom du er intern søker, kan du gå inn på FREKIT, Enterprise personalia, velg fanen Hjem og trykk på ledige
stillinger.

Offentlighet

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad
kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak fra offentlighet, dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes
(offentlighetsloven § 25). Det vil gå fram av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen og hvilket kjønn de har.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.