Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Fredrikstad. Med våre 80.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er en by i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt boligtilbud og et
variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Vi leter etter en dyktig skogforvalter - fast 100 % stilling

Vi har nå ledig stilling som skogforvalter i virksomhet miljø og landbruk i Fredrikstad kommune. Virksomheten har i dag 14 ansatte og er delt inn i 2 faggrupper: forurensning/miljø og landbruk/natur som ledes av hver sin fagleder. Vi arbeider for å fremme naturmangfoldet, befolkningens helse og trivsel, og forebygger forsøpling og forurensning. Virksomheten har ansvaret for den kommunale landbruksforvaltningen herunder rådgivning, tilskuddsforvaltning, lovforvaltning og kontroll.

Våre oppgaver er rettet mot befolkningen, landbruksnæringen, andre private næringsaktører, frivillige lag og foreninger, kommunale instanser og mot andre offentlige virksomheter. Arbeidet består av strategi og utvikling, rådgivning, utredning, kartlegging, opplysning, saksbehandling, godkjenning og tilsyn.

Hovedoppgaver

I stillingen som skogforvalter vil du ha ansvaret/bidra på følgende områder:
- Ansvar for drift av kommuneskogen
- Kontrollere og godkjenne utbetalinger av skogfond og tilskudd
- Rapportering til overordnet myndighet
- Motivere til bygging og utbedring av skogsbilveinettet
- Overvåke skogens helsetilstand i kommunen
- Bidra til næringsutvikling og økt bruk av ressurser fra skogen
- Faglig bistand og rådgivning til skogeiere
- Bidra til utarbeidelse av lokale planer for kommunal skogforvaltning
- Ansvarlig for skogtaksering i kommunen
- Arbeide tverrfaglig for å klargjøre naturverdier på et så tidlig stadium som mulig i planprosesser om arealbruk
- Bidra i utformingen av arealplaner med fokus på skog- og friluftsverdier
- Saksbehandling i forhold til skog og friluftsliv
- Bidra til å skaffe eksterne midler for gjennomføring av prosjekter innenfor stillingsområdet

Andre arbeidsoppgaver kan være aktuelle, avhengig av kvalifikasjoner og virksomhetens behov. Aktuelle ansvarsområder som kan tillegges stillingen er hjorteviltforvaltning og saksbehandling etter friluftsloven.

Kvalifikasjoner

Vi søker deg som har hovedfag/master innen skogforvaltning. Kandidater med utdanning innenfor naturforvaltning, viltforvaltning, biologi eller lignende kan være aktuelle, avhengig av studiespesialisering/arbeidserfaring. Det er en fordel om du har erfaring med saksbehandling innen offentlig forvaltning, men nyutdannede oppfordres også til å søke. Arbeidsoppgavene krever at du er flink til å samarbeide med andre, lett kan sette deg inn i nye problemstillinger, samt stiller krav til gode muntlige og skriftlige ferdigheter. Det er en fordel med rask tiltredelse. Personlig egnethet vil vektlegges.

Vi kan tilby

Et variert fagmiljø med høyt tempo, kunnskapsrike kolleger og et godt arbeidsmiljø preget av mye humor av varierende kvalitet. Gode pensjonsordninger.

Lønnsopplysninger

Stillingen lønnes som overingeniør. Fredrikstad kommune praktiserer fleksibel arbeidstid og arbeidsforholdene er ellers på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og avtaleverk, herunder pensjonsordning i KLP. Prøvetiden er 6 måneder.

Søknad sendes

Seksjon for kultur, miljø og byutvikling benytter kun elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no, under ledige stillinger/kunngjøringer. Interne søkere kan gå inn på Frekit, Enterprise Personalia, velge fanen Hjem og trykke på ledige stillinger. Spørsmål om innlogging/søknadsprosess rettes til Marianne Møgster, tlf. 91138789 eller e-post mamo@fredrikstad.kommune.no.

Offentlighet

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak fra offentlighet, dersom dette ikke kan imøtekommes (offentlighetslovens § 25). Det vil gå fram av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen, og hvilket kjønn de har.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.