Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Fredrikstad. Med våre 80.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er en by i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt boligtilbud og et
variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Konsulent spillutvikling - 2-årig prosjektstilling - 40 %

Kulturskolen i Fredrikstad har stor aktivitet på flere felt og holder til i tilpassede lokaler på Værste i Fredrikstad. Skolen har i dag 820 elevplasser innen dans, musikk, nysirkus, film og animasjon. Vi er 30 ansatte fordelt på fire avdelinger, organisert som musikk, dans og nysirkus, internasjonal avdeling og E6 Østfold medieverksted.

Stillingen er tilknyttet E6 Østfold medieverksted, et kommunalt og regionalt ressurssenter innen film, animasjon og digitale medier. Våre aktiviteter retter seg spesielt mot barn og unge i Fredrikstad, men vi gjennomfører også prosjekter regionalt. Som produsent av workshoper, kurs og studieopplegg samarbeider E6 Østfold medieverksted nært med blant annet Viken filmsenter, Den kulturelle skolesekken, skoleverket, ulike kulturinstitusjoner og festivaler. 

Hovedoppgaver

Den vi søker får ansvar for faglig utviklings- og prosjektarbeid innenfor det nyopprettede fagområdet spillutvikling. Du vil være sentral i arbeidet med å utvikle den regionale tilskuddsordningen Viken Ung-stipend for spillutvikling. Du vil også ha ansvar for å utvikle kurs, undervisningsopplegg og workshoper for unge spillutviklere inntil bachelornivå. Arbeidssted er primært avdelingens lokaler ved Kulturskolen i Fredrikstad, men kan også foregå på eksterne arenaer. Det må påregnes noe reisevirksomhet i stillingen.

Stillingen er ledig for tiltredelse 1. august 2018.

Kvalifikasjonskrav

 • Du har relevant utdanning på høgskole- eller universitetsnivå, tilpasset oppgavene for stillingen. 
 • Du har dokumenterbar kunnskap om og erfaring fra utvikling av spill.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Du har erfaring fra, og god kjennskap til spillbransjen.
 • Du har kunnskap om spilldesign og de ulike stadiene i utviklingen av et spill. 
 • Du har kunnskap om, og erfaring med de mest brukte spillmotorene. 
 • Du har erfaring som prosjektleder.
 • Du har gode samarbeidsevner, er tilpasningsdyktig og selvstendig. 
 • Du har gode kommunikasjonsevner.
 • Du behersker norsk som arbeidsspråk.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi kan tilby

 • Utfordrende oppgaver i et aktivt arbeidsmiljø med dyktige medarbeidere.
 • Muligheter til å påvirke utviklingen av et nytt fagområde.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.

Lønnsopplysninger

Lønn etter avtale.

Generelt

Du tilsettes i Fredrikstad kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler, herunder pliktig medlemskap i pensjonskasse. Prøvetiden er 6 måneder. Ansettelser forutsetter fremlegging av godkjent politiattest ikke eldre enn 3 måneder. Tuberkuloseattest i henhold til forskrift.

Søknad sendes

Seksjon for kultur, miljø og byutvikling benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no, 
under ledige stillinger/kunngjøringer.

Dersom du er intern søker kan du gå inn på Frekit, Enterprise Personalia, velge fanen Hjem og trykke på ledige 
stillinger. Spørsmål om innlogging/søknadsprosess rettes til Marianne Møgster, tlf. 91138789 eller 
e-post: mamo@fredrikstad.kommune.no Vitnemål og attester skal ikke lastes opp, men tas med til ev. intervju.

Offentlighet

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentligheten. Søkere som har bedt om unntak fra offentligheten vil bli varslet dersom dette ikke kan imøtekommes (jf. Offentlighetsloven § 25). Det vil gå frem av den offentlige søkerlisten hvor mange søkere det har vært og hvilket kjønn de har.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.