Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Fredrikstad. Med våre 80.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er en by i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt boligtilbud og et
variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Førstesekretær 50% fast stilling ved Gressvik ungdomsskole

I Fredrikstad kommune er det ledig 50% fast stilling som førstesekretær fra 01.08.2018.
Gressvik ungdomsskole ligger i Fredrikstad kommune, ved tettstedet Gressvik.
Skolen har ca 370 elever og 50 ansatte, derav 2 førstesekretærer i 50% stilling hver.
Det er kort vei til butikker og offentlig kommunikasjon.

Vi kan tilby en arbeidsplass der du møter utfordrende oppgaver i et aktivt arbeidsmiljø, og der du vil møte hyggelige medarbeidere og elever.
Gode forsikrings- og pensjonsordninger.

Hovedoppgaver

Skolens to merkantile fordeler arbeidsoppgavene seg imellom, med noe overlapping.

Oppgavene vil i grove trekk bestå av:

Arkivarbeid - journalføring og arkivering i daglig drift
Kontorfaglig støtte
Lønns- og personalarbeid
Oppdatering div. register
Oppfølging/kontrollarbeid og kvalitetssikring
Regnskapsarbeid/- kontroll som kontering, attestasjon og rapportkjøring
Spesialoppgaver i forbindelse med fagområdet

Arbeidstid

Det jobbes 20,5 timer pr. uke i 40 uker. Fordeles pr. dag på 4 ukedager.

Kvalifikasjoner

Det er ønskelig med kontorfagbrev, og erfaring fra merkantilt arbeid på skole.
Vi ønsker en medarbeider som kan arbeide selvstendig, som kan ta initiativ, som har godt humør, og som liker å være i kontakt med elever.

Lønnsopplysninger

Du tilsettes i Fredrikstad kommune etter gjeldende lover, reglement, tariffavtaler, herunder pliktig medlemskap i pensjonskasse.
Prøvetiden er 6 mndr.

Stillingen har stillingskode 7520, interkode 2552.
Lønn i 100% stilling er fra kr. 338300 til kr.440400 pr. år, avhengig av utdanning og ansiennitet.

 

Politi / Tuberkulose attest

Ansettelser forutsetter fremlegging av godkjent politiattest ikke eldre enn 3 måneder. Tuberkuloseattest i henhold til forskrift.

 

Offentlighet

Opplysninger om søkeren kan bli offentiliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Søkere som har bedt om unntak fra offentligheten vil bli varslet dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes. (Offentlighetsloven § 25). Det vil gå frem av den offentlige søkerlisten hvor mange søkere det har vært, og hvilket kjønn de har.

Søknad sendes

Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosses. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no, under " Ledige stillinger/ kunngjøringer". Dersom du er intern søker, kan du gå inn på FREKIT, Enterprise, Personalia, og velge fanen "Hjem", og trykke på "Ledige stillinger".
Har du spørsmål om dette, kan du henvende deg til Tora H. Bostrøm, e-post: tohb@fredrikstad.kommune.no eller tlf.nr. 69302404.

Vitnemål og attester skal ikke lastes opp, men tas med til event. intervju

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.