Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Fredrikstad. Med våre 80.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er en by i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt boligtilbud og et
variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Helsefagarbeider/student 17,25% fast i Mobilt Team Øst

Helgestilling 17,25 % fast Mobilt Team Øst.

Virksomhet Tjenester til funksjonshemmede Øst har 1 ledig fast 17,25 % helgestilling ved avdeling Mobilt Team Øst.
Mobilt team øst har vært et prosjekt fra august 2016 og ble etablert som en avdeling i februar 2017.
Avdelingen har en stillingsramme på ca. 9,29 årsverk. Det gis tjenester til 28 brukere med diagnosene innenfor
autismespekteret, psykiske lidelser og utviklingshemming.

Avdelingen består av en tverrfaglig ansattgruppe med blant annet vernepleiere og helsefagarbeidere.

Stillingens turnus er 2-delt, med dag og kveldsvakter hver 3. helg.
Stillingen er ledig fra 01.06.2018

Virksomhet Øst har i dag ca. 157 årsverk fordelt på seks avdelinger.
Mobilt Team har kontorlokaler i Roald Amundsens vei 85D, Torp.

Hovedoppgaver

 • Skal bidra til at avdelingen realiserer kommunens og virksomhetens visjoner mål og planer.
 • Sikre kvalitet i direkte tjenesteyting, herunder praktisk bistand, veiledning, kartlegging og motivasjonsarbeid.
 • Samarbeide med kollegaer, pårørende, verger og andre instanser.
 • Legemiddelhåndtering og dokumentasjon.
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø.

Kvalifikasjonskrav

 • Påbegynt utdanning innen helse og sosialfag.
 • Villighet til å tilegne seg kunnskap om - og arbeide etter relevant lov og avtaleverk for kommunesektoren.
 • Førerkort klasse B.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Er positiv, fleksibel og endringsvillig.
 • Har høy arbeidskapasitet.
 • Gode samarbeidsevner og evne til å arbeide selvstendig.
 • Erfaring i arbeid med brukere innen autismespekterforstyrrelser, psykiske lidelser og utviklingshemning.
 • Erfaring fra tjenesteområdet i henhold til arbeid etter vedtak - og tiltaksplaner.
 • Kunnskap/erfaring om kommunens dataverktøy som Gerica, Gat.
 • Erfaring med arbeid etter kap. 9 (Lov om kommunale helse -og omsorgstjenester) og ift. kap 4 (pasientrettighetsloven).

Ved tilsetting legges det vekt på personlig egnethet. 

Vi tilbyr

 • Kollegaer med godt humør og positiv innstilling.
 • Arbeidsmiljø med fokus på utvikling av faglig kompetanse.
 • Fokus på brukermedvirkning og selvbestemmelse.
 • Strukturert og målrettet arbeid.

Lønnsopplysninger

Avlønning etter Fredrikstad kommunes lønns- og stillingsregulativ.
Arbeidstakere tilsettes i Fredrikstad kommune etter gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler.

Politi / Tuberkulose attest

Politiattest ikke eldre enn 3 måneder, må fremlegges ved ansettelse.

Søknad sendes

Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no under
stillingsannonser/kunngjøringer. Spørsmål om innlogging/søknadsprosess rettes til Birgit Brevik tlf. 69 30 77 13, eller Lise Blake tlf. 69 30 55 27.
Dersom du er intern søker, kan du gå inn på FREKIT, Enterprise personalia, velg fanen Hjem og trykk på ledige stillinger.

Offentlighet

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad
kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak fra offentlighet, dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes
(offentlighetsloven § 25). Det vil gå fram av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen og hvilket kjønn de har.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.