Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Fredrikstad. Med våre 80.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er en by i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt boligtilbud og et
variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

100% Vernepleier Mobilt Team Virksomhet Øst

Arbeidssted

Tjenester til funksjonshemmede øst har en 100% vernepleier stilling ledig ved Mobilt Team Øst.

Virksomhet Tjenester til funksjonshemmede Øst har 1 ledig fast 100 % vernepleie stilling ved avdeling Mobilt Team Øst.
Mobilt team øst har vært et prosjekt fra august 2016 og ble etablert som en avdeling i februar 2017.
Avdelingen har en stillingsramme på ca. 9,29 årsverk. Det gis tjenester til 28 brukere med diagnosene innenfor
autismespekteret, psykiske lidelser og utviklingshemming. Ansattgruppen har kun en mann, og etter ønske fra avdeling og brukere er det ønskelig med flere menn.

Avdelingen består av en tverrfaglig ansattgruppe med blant annet vernepleiere og helsefagarbeidere.

Stillingens turnus er 2-delt, med dag og kveldsvakter, og 3.hver helg.
Stillingen er ledig fra 01.06.2018

Virksomhet Øst har i dag ca. 157 årsverk fordelt på seks avdelinger.
Mobilt Team har kontorlokaler i Roald Amundsens vei 85D, Torp.

Hovedoppgaver

* Faglig ansvar inkl. primærkontaktansvar for flere brukere.
* Praktisk bistand, veiledning og motivasjonsarbeid ift tjenestemottakere.
* Medisinansvar, medisinhåndtering og dokumentasjon.
* Primærkontaktarbeid.
* Samarbeid med brukere, pårørende, kollegaer og andre instanser.
* Utarbeidelse av mål, tiltaksplaner, kartlegge og evaluere behov for tjenester/tiltak.
* Faglig utviklingsarbeid.
* Ansvarsvaktsoppgaver.

Kvalifikasjonskrav

* Norsk autorisasjon som vernepleier.
* Førerkort klasse B.
* Beherske godt norsk skriftlig og muntlig.
* Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Ønskede kvalifikasjoner

* Erfaring fra arbeid med mennesker innenfor autismespekteret, utviklingshemming og psykiske lidelser.
* Erfaring / kunnskap om kartleggingsarbeid og dokumentasjon.
* Erfaring med å jobbe i et ambulerende team.
* Personlig egenskaper vil bli vektlagt, herunder positiv, fleksibel, bevisst forhold til å være rollemodell som helsepersonell.
* Gode datakunnskaper GAT, Gerica, LMP, kommunens kvalitetssystem.
* Arbeidserfaring å jobbe i et hektisk arbeidsmiljø.
* Kunne jobbe selvstendig og i et team.

Vi tilbyr

* Faglig og personlig utvikling i et tverrfaglig arbeidsmiljø med høy kompetanse.
* Kollegaer med godt humør og positiv innstilling.
* Faste personal- og brukermøter i turnus.
* Fokus på brukermedvirkning og selvbestemmelse.
* Strukturert og målrettet arbeid.

Lønnsopplysninger

Avlønning etter Fredrikstad kommunes lønns- og stillingsregulativ.
Arbeidstakere tilsettes i Fredrikstad kommune etter gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler.

Politi / Tuberkulose attest

Politiattest ikke eldre enn 3 måneder, må fremlegges ved ansettelse.

Søknad sendes

Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no under
stillingsannonser/kunngjøringer. Spørsmål om innlogging/søknadsprosess rettes til Birgit Brevik tlf. 69 30 77 13, eller Lise Blake tlf. 69 30 55 27.
Dersom du er intern søker, kan du gå inn på FREKIT, Enterprise personalia, velg fanen Hjem og trykk på ledige
stillinger.

Offentlighet

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad
kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak fra offentlighet, dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes
(offentlighetsloven § 25). Det vil gå fram av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen og hvilket kjønn de har.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.