Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Fredrikstad. Med våre 80.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er en by i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt boligtilbud og et
variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Vil du være med og videreutvikle vårt fritidstilbud?

Fritid i Fredrikstad søker avdelingsleder for Fritid i Fredrikstad Gressvik, 100 % fast stilling

Fritid i Fredrikstad (tidligere Fritidsklubbene) har som mål å bidra til at alle barn og unge i Fredrikstad har tilgang til trygge og meningsfulle fritidsaktiviteter. Vi har syv avdelinger, disse er ulike både i utforming og gjennom sitt aktivitetstilbud. Tilbudet spenner fra mindre avdelinger for sosial hygge og enkle aktiviteter til større avdelinger med et bredere aktivitetstilbud. Tilbudet er gratis, rusfritt, religiøst nøytralt og partipolitisk uavhengig. Vi søker nå etter avdelingsleder for vår avdeling på Gressvik.

Våre avdelinger: 
Ambjørnrød
Gressvik
Lisleby
Ungdomskafé 
Skatehallen
Torsnes
Østsiden

Vi er en virksomhet i kulturetaten i Seksjon for kultur miljø og byutvikling. Virksomheten har 24 ansatte fordelt på 14 årsverk, og har administrasjonslokaler i St. Croix-huset.

Vi kan tilby

Hos oss får du en meningsfull arbeidshverdag, med utfordrende og varierte arbeidsoppgaver, og mulighet til å utvikle deg både personlig og faglig. Som avdelingsleder hos oss har du en reell mulighet til å utgjøre en forskjell for mange barn og unge i Fredrikstad. Du får tilgang til Fredrikstad kommunes lederutviklingsprogram. Vi har gode forsikrings- og pensjonsrettigheter.

Arbeidsoppgaver

Stillingen omfatter lederansvar for avdelingen. I dette ligger økonomi- og personalansvar, ansvar for planlegging og gjennomføring av aktiviteter, samt rapportering til virksomhetsleder. Fritidsklubbene er inne i en endringsfase, og som en del av ledergruppen vil du være sentral i arbeidet med å videreutvikle tilbudet slik at det fremstår som attraktivt og aktuelt for alle barn og unge i Fredrikstad, og i tråd med kommunens overordnede mål og strategier.

Som avdelingsleder vil du også jobbe tverrfaglig, både internt og eksternt. Virksomhetene i kulturetaten samarbeider om flere større arrangementer og satsninger, som for eksempel Kulturnatt, her er virksomhetens avdelingsledere sentrale. 
Din arbeidshverdag vil bestå av både rene administrative arbeidsdager, og dager der du er en del av grunnbemanningen på din avdeling ettermiddag og kveld.

Kvalifikasjonskrav

Du må ha relevant utdanning på høyskole eller universitetsnivå, tilsvarende minimum bachelor eller cand.mag. Videre må du ha minimum 5 års relevant arbeidserfaring, og kunne kommunisere godt på norsk, både muntlig og skriftlig. Et særlig engasjement for barn og unge er en forutsetning.

Ønskede kvalifikasjoner og personlige egenskaper

Som avdelingsleder bør du være strukturert, og mestre både langsiktig strategisk planlegging og løpende daglig drift. Du er fleksibel, med evne til å takle en arbeidshverdag med tidvis høyt tempo og uforutsette situasjoner. Som type er du åpen og nysgjerrig, med ønske om å hente inspirasjon og læring fra andre. Du bør være god til å samarbeide, og til å motivere og lede egne ansatte i tråd med virksomhetens visjon og strategi. Du bør ha godt humør, og evne å finne løsninger på utfordringer som dukker opp underveis. Det er også viktig for oss at du kan identifisere deg med kommunens verdier som Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

Personlig egnethet tillegges stor vekt.

Lønnsopplysninger

Stillingen avlønnes som avdelingsleder stillingskode 9454, internkode 7278.
Arbeidsforholdene er ellers på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og avtaleverk, herunder pensjonsordning i KLP. Stillingen er turnusarbeider, med ettermiddag og kveldsarbeid i kombinasjon med dagvakter. Helgearbeid kan forekomme. 
Ansettelser forutsetter fremlegging av godkjent politiattest ikke eldre enn 3 måneder. Tuberkuloseattest i henhold til forskrift.

Søknad sendes

Seksjon for kultur, miljø og byutvikling benytter kun elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no, under ledige stillinger/kunngjøringer.
Dersom du er intern søker kan du gå inn på Frekit, Enterprise Personalia, velge fanen Hjem og trykke på ledige stillinger.
Spørsmål om innlogging/søknadsprosess rettes til Marianne Møgster, tlf. 91138789 eller e-post: mamo@fredrikstad.kommune.no. Vitnemål og attester skal ikke lastes opp, men tas med til ev. intervju.

Offentlighet

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentligheten. Søkere som har bedt om unntak fra offentligheten vil bli varslet dersom dette ikke kan imøtekommes (jf. Offentlighetsloven § 25). Det vil gå frem av den offentlige søkerlisten hvor mange søkere det har vært og hvilket kjønn de har.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.