Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Fredrikstad. Med våre 80.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er en by i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt boligtilbud og et
variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Sykepleier 100% og 80,99% fast - Omsorgssentre syd, Fjeldberg sykehjem

Arbeidssted

Fjeldberg sykehjem ligger sentralt i Fredrikstad kommune med fantastisk utsikt over båthavnen. Sykehjemmet er en del av Omsorgssentre syd og har 52 beboere fordelt på 2 somatiske avdelinger. Stillingen på 100% i avd 1 er ledig fra 15.06.2018, 80,99% i avd 2 er ledig fra dags dato Vi jobber systematisk med fagutvikling og pasientsikkerhet. Virksomheten har månedlige kvalitetsgruppemøter og opplæringsplaner for ansatte. Hms-gruppen jobber med stort fokus på nærværsarbeid og arbeidsmiljø.
Vi kan tilby arbeid på en virksomhet hvor du kan utvikle deg faglig og personlig i et arbeidsmiljø med fokus på 
samarbeid og fellesskap.

Stillingsbeskrivelse

Sykepleier har ansvar for direkte pleie og omsorg til beboere og arbeider tett sammen med deres pårørende. Sykepleier skal bidra til å realisere kommunens og virksomhetens visjoner, mål og planer. Kartlegge sykepleiebehov, prioritere å iverksette sykepleietiltak. 
Sikre kvaliteten i den direkte tjenesteytingen og ivareta arbeidsmiljøet. 
Medansvarlig for kvalitetsutvikling og pasientsikkerhet i virksomheten. 
Turnusarbeid.

Kvalifikasjoner

Autorisert sykepleier
Erfaring fra sykehjem, hjemmesykepleie og sykehus er ønskelig.
Kunne dokumentere i kommunens dokumentasjonssystem Gerica.
Du må kunne kommunisere godt på norsk, både muntlig og skriftlig.

Personlige egenskaper

Vi søker etter en person med interesse og kompetanse innen eldreomsorg.
Ha evne til å veilede og motivere andre, jobbe godt selvstendig og i team.
Kunne takle utfordrende situasjoner og være løsningsorientert. 
Det blir lagt vekt på personlig egnethet i tillegg til faglige kvalifikasjoner.

 

Lønnsopplysninger

Stillingen avlønnes som sykepleier, stillingskode 7174, internkode 3330, årslønn i full stilling kr. 386 200 - 464 500

Politi / Tuberkulose attest

Ansettelse forutsetter fremleggelse av politiattest ikke eldre enn 3 måneder.
Tuberkulose etter forskrift.

Søknad sendes

Omsorgssentret syd benytter elektronisk søknadsprosess. 
Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no under stillingsannonser/kunngjøring.
Dersom du er intern søker kan du gå inn på FREKIT, Enterprise personalia, velg fane "Hjem" og trykk på ledige 
stillinger. Evt problem med innlogging/søknadsprosess kan rettes til Sidsel Christiansen tlf 69 30 75 30

Offentlighet

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Søkere som har bedt om unntak vil bli varslet dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (Offentlighetslov§25). Det vil gå frem av 
den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen og hvilket kjønn de har.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.