Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Fredrikstad. Med våre 80.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er en by i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt boligtilbud og et
variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Ringevikar i kulturskolen

Arbeidssted

Kulturskolen i Fredrikstad har stor aktivitet på flere felt og holder til i tilpassede lokaler på Værste i Fredrikstad. Skolen har i dag 820 elevplasser innen dans, musikk, nysirkus, film og animasjon. Vi er 30 ansatte fordelt på fire avdelinger, organisert som musikk, dans og nysirkus, E6-Østfold medieverksted og egen internasjonal avdeling. Kulturskolen har startet et arbeid med å implementere ny rammeplan for kulturskole og har et politisk vedtak på sin opptrappings- og kompetanseplan, som kan føre til spennende utvikling og utvidelse av virksomheten.

Kulturskolen i Fredrikstad til enhver tid behov for vikarlærere og søker derfor kvalifiserte ringevikarer til musikk, dans, nysirkus, film og animasjon, som kan stille på kort varsel. Vi tilbyr et vidt spekter av undervisning og behovet gjelder alle fagene vi tilbyr. Undervisningen foregår i kulturskolens lokaler på Værste i Fredrikstad sentrum, noe undervisning blir også gitt på eksterne arenaer.

Søknader blir vurdert fortløpende, og søkere vil bli tatt gjennom en godkjenningsrutine før de settes på vår vikarliste.

Hovedoppgaver

De vi søker får ansvar for å undervise elever på forskjellige nivåer og sjangere innen sitt fag, individuelt eller i grupper etter behov. Undervisningen utføres primært i kulturskolens lokaler, men kan også foregå på eksterne arenaer.

Kvalifikasjonskrav

Du er under utdanning eller har fullført relevant kunstfaglig utdanning på høgskole- eller universitetsnivå, tilpasset undervisningsoppgavene for stillingen.

Ønskede kvalifikasjoner

  • Du har praktisk-pedagogisk utdanning (PPU).
  • Du har erfaring med å undervise barn og ungdom, individuelt og i gruppe.
  • Du er ansvarsbevisst, selvstendig og har gode samarbeidsevner.
  • Du har gode kommunikasjonsevner med barn og unge.
  • Du behersker norsk som undervisningsspråk.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

For å bli godkjent vikar må søker fremlegge godkjent politiattest ikke eldre enn 3 måneder.

Vi kan tilby

  • Utfordrende oppgaver i et aktivt arbeidsmiljø med dyktige medarbeidere.
  • Ryddige og tilrettelagte arbeidsforhold.
  • Mulighet for søker til å opparbeide seg verdifull erfaring.

Lønnsopplysninger

Du lønnes som musikk- og kulturskolelærer i henhold til Fredrikstad kommunes lønns- og stillingsregulativ.

Generelt

Du tilsettes i Fredrikstad kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler, herunder pliktig medlemskap i pensjonskasse. Prøvetiden er 6 måneder. Tuberkuloseattest i henhold til forskrift.

Søknad sendes

Seksjon for kultur, miljø og byutvikling benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no, 
under ledige stillinger/kunngjøringer.
Dersom du er intern søker kan du gå inn på Frekit, Enterprise Personalia, velge fanen Hjem og trykke på ledige 
stillinger. Spørsmål om innlogging/søknadsprosess rettes til Marianne Møgster, tlf. 91138789 eller 
e-post: mamo@fredrikstad.kommune.no 

Offentlighet

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentligheten. Søkere som har bedt om unntak fra offentligheten vil bli varslet dersom dette ikke kan imøtekommes (jf. Offentlighetsloven § 25). Det vil gå frem av den offentlige søkerlisten hvor mange søkere det har vært og hvilket kjønn de har.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.