Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Fredrikstad. Med våre 80.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er en by i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt boligtilbud og et
variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Er du en kokk med ekstra engasjement for unge?

Fritid i Fredrikstad søker arbeidsleder kjøkken, 70 % fast stilling.

Fritid i Fredrikstad (tidligere Fritidsklubbene) har som mål å bidra til at alle barn og unge i Fredrikstad har tilgang til trygge og meningsfulle fritidsaktiviteter. Vi har syv avdelinger med ulik utforming og varierende aktivitetstilbud. Disse er: Ambjørnrød, Gressvik, Lisleby, Ungdomskafé, Skatehallen, Torsnes og Østsiden. Tilbudet spenner fra mindre avdelinger for sosial hygge og enkle aktiviteter, til større avdelinger med et bredere aktivitetstilbud. Tilbudet er gratis, rusfritt, religiøst nøytralt og partipolitisk uavhengig. Virksomheten er en del av kulturetaten i seksjon for kultur miljø og byutvikling i Fredrikstad kommune. Virksomheten har 24 ansatte fordelt på 14 årsverk. Fritid i Fredrikstad hadde 28 000 besøkende i 2017.

Ny satsning på mat: 
Fritidsklubbene er inne i en endringsfase. Det er viktig for oss å holde følge med utviklingen i samfunnet for å sikre at tilbudet oppleves som aktuelt for alle. Vi ser at dagens unge i langt større grad enn tidligere er opptatt av mat. Matlaging, kafébesøk og kunnskap om mat får stadig større fokus. Et av våre nye satsningsområder er derfor knyttet opp mot nettopp mat. I nyåpnet avdeling på Østsiden blir det både ungdomskafé for salg av rimelig mat, og et eget ungdomskjøkken der ungdom fritt kan lage og spise mat sammen. Der vil vi også arrangere matlagingskurs for unge, og andre aktiviteter knyttet til mat for ungdom. Vår avdeling i sentrum skal også videreutvikles, her ønsker vi å etablere en delvis ungdomsdrevet kafé.

Vi kan tilby

En meningsfull arbeidshverdag, med utfordrende og varierte arbeidsoppgaver. En sentral rolle i utviklingen av et nytt og fremtidsrettet tilbud, med mulighet til både personlig og faglig utvikling. Som ansvarlig for satsningen på mat i Fritid i Fredrikstad har du en reell mulighet til å bidra til positive opplevelser for mange barn og unge i Fredrikstad. Vi har gode forsikrings- og pensjonsordninger.

Arbeidsoppgaver

Stillingen omfatter ansvar for utvikling og daglig drift av kafé og ungdomskjøkken i avdelingen på Østsiden. Du vil være sentral i utviklingen av nytt tilbud av ungdomsdrevet kafé i vår sentrumsavdeling. I tillegg til dette vil du ha en rådgivende funksjon i forhold til videreutvikling og kvalitetssikring av virksomhetens øvrige kafétilbud. Du vil rapportere til virksomhetsleder. Sentrale arbeidsoppgaver vil være:

  • Utvikling av menykonsept for målgruppen etter tildelte ressurser
  • Utøvende kokk 
  • Veilede medarbeidere på kjøkken
  • Utvikle og gjennomføre matlagingskurs for ungdom
  • Hovedansvar for innkjøp til kafé og ungdomskjøkken
  • Ansvar for at kafédrift følger gjeldende lover og forskrifter
  • Bidra til videreutvikling av avdelingene i henhold til visjon og strategi for Fritid i Fredrikstad og for Fredrikstad kommune

Kvalifikasjonskrav

Fagbrev som kokk eller annen relevant utdanning innen matfag. Minimum 5 års relevant arbeidserfaring. Du bør kunne kommunisere godt på norsk, både muntlig og skriftlig. Et særlig engasjement for unge er en forutsetning.

Personlige egenskaper

Som arbeidsleder bør du være strukturert, og mestre både langsiktig planlegging og løpende daglig drift. Du er fleksibel, med evne til å takle en arbeidshverdag med tidvis høyt tempo og uforutsette situasjoner. Du er tålmodig og har godt humør, og evner å finne løsninger på utfordringer som dukker opp underveis. Som type er du åpen og nysgjerrig, med ønske om å hente inspirasjon og læring fra andre. Det er også viktig for oss at du kan identifisere deg med kommunens verdier som Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent. Personlig egnethet tillegges stor vekt.

Lønnsopplysninger

Stillingen avlønnes som arbeidsleder kjøkken, stillingskode 7003, internkode 5111.
Arbeidsforholdene er ellers på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og avtaleverk, herunder pensjonsordning i KLP. Stillingen er turnusarbeider, med kvelds- og helgearbeid. Ansettelse forutsetter fremlegging av godkjent politiattest ikke eldre enn 3 måneder. Tuberkuloseattest i henhold til forskrift.

Søknad sendes

Seksjon for kultur, miljø og byutvikling benytter kun elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no, under ledige stillinger/kunngjøringer. Dersom du er intern søker kan du gå inn på Frekit, Enterprise Personalia, velge fanen Hjem og trykke på ledige stillinger.
Spørsmål om innlogging/søknadsprosess rettes til Marianne Møgster, tlf. 91138789.
Spørsmål om stillingen rettes til virksomhetsleder Jannike Amdam Helland, tlf. 41668633.

Offentlighet

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak fra offentlighet, dersom dette ikke kan imøtekommes (offentlighetslovens § 25). Det vil gå fram av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen, og hvilket kjønn de har.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.