Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Fredrikstad. Med våre 80.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er en by i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt boligtilbud og et
variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Faglært kokk som trives godt sammen med ungdom?

Fritid i Fredrikstad Ungdomskafé søker kokk med fagbrev, 61% fast stilling.

Fritid i Fredrikstad (tidligere Fritidsklubbene) har som mål å bidra til at alle barn og unge i Fredrikstad har tilgang til 
trygge og meningsfulle fritidsaktiviteter. Vi har syv avdelinger med ulik utforming og varierende aktivitetstilbud. Disse er: 
Ambjørnrød, Gressvik, Lisleby, Ungdomskafé, Skatehallen, Torsnes og Østsiden. Tilbudet spenner fra mindre 
avdelinger for sosial hygge og enkle aktiviteter, til større avdelinger med et bredere aktivitetstilbud. Tilbudet er gratis, 
rusfritt, religiøst nøytralt og partipolitisk uavhengig. Virksomheten er en del av kulturetaten i seksjon for kultur miljø og 
byutvikling i Fredrikstad kommune. Virksomheten har 24 ansatte fordelt på 14 årsverk. Fritid i Fredrikstad hadde 28 000 
besøkende i 2017.

Fritidsklubbene er inne i en endringsfase. Det er viktig for oss at vi har et tilbud som oppleves som aktuelt for flest mulig. 
Vi ønsker nå å videreutvikle vår avdeling i sentrum, Fritid i Fredrikstad Ungdomskafé. Kaféaspektet vil rendyrkes i større grad, i tillegg ønsker vi at kaféen skal bli delvis ungdomsdrevet. Synes du dette høres spennende ut? Da er det kanskje deg vi søker, i stillingen som faglært kokk i vår ungdomskafé.

Vi kan tilby

En meningsfull arbeidshverdag, med utfordrende og varierte arbeidsoppgaver. En sentral rolle i utviklingen av et nytt og 
unikt tilbud i Fredrikstad. Mulighet til å bidra til positive opplevelser for mange unge i Fredrikstad hver arbeidsdag. Vi har gode forsikrings- og pensjonsordninger.

Arbeidsoppgaver

- Bidra aktivt i utviklingsfasen av nytt kafékonsept i samarbeid med avdelingsleder
- Bygge kompetanse på ungdomsdrevne aktiviteter
- Utvikle menykonsept etter tildelte ressurser i samarbeid med ungdom og avdelingsleder
- Opplæring og veiledning av unge (matlaging og kafédrift)
- Utøvende kokk i ungdomskaféen
- Du vil også ha vakter som utøvende kokk i vår nye avdeling på Østsiden
- Generelt kjøkkenarbeid
- Opprettholdelse av internkontroll av mat, rutiner og hms
- Bidra til videreutvikling av avdelingen i tråd med virksomhetens visjon og strategi

Kvalifikasjonskrav

Du har fagbrev som kokk, og minimum 5 års relevant arbeidserfaring. Du bør kunne kommunisere godt på norsk, både muntlig og skriftlig. Et særlig engasjement for unge er en forutsetning.

Personlige egenskaper

Som kokk i Fritid i Fredrikstad bør du være sosial og trives ekstra godt sammen med unge. Du er tålmodig og har godt humør. Du er fleksibel, og evner å finne løsninger på utfordringer som dukker opp underveis. Som type er du åpen og 
nysgjerrig, med ønske om å hente inspirasjon og læring fra andre. Det er ønskelig med erfaring fra arbeid med barn/unge. Det er også viktig for oss at du kan identifisere deg med kommunens verdier som Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent. Personlig egnethet tillegges stor vekt.

Lønnsopplysninger

Stillingen avlønnes som kokk med fagbrev, stillingskode 7517, internkode 2135.
Arbeidsforholdene er ellers på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og avtaleverk, herunder
pensjonsordning i KLP. Stillingen er turnusarbeider, med kvelds- og helgearbeid. Ansettelse forutsetter fremlegging av 
godkjent politiattest ikke eldre enn 3 måneder. Tuberkuloseattest i henhold til forskrift.

Søknad sendes

Seksjon for kultur, miljø og byutvikling benytter kun elektronisk søknadsprosess. Gå inn på 
www.fredrikstad.kommune.no, under ledige stillinger/kunngjøringer.
Dersom du er intern søker kan du gå inn på Frekit, Enterprise Personalia, velge fanen Hjem og trykke på ledige 
stillinger.
Spørsmål om innlogging/søknadsprosess rettes til Marianne Møgster, tlf. 91138789.
Spørsmål om stillingen rettes til virksomhetsleder Jannike Amdam Helland, tlf. 41668633.

Offentlighet

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad 
kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak fra offentlighet, dersom dette ikke kan imøtekommes 
(offentlighetslovens § 25). Det vil gå fram av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen, og 
hvilket kjønn de har.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.