Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Fredrikstad. Med våre 80.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er en by i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt boligtilbud og et
variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Vi søker barne- og ungdomsarbeider til vår nye storsatsning

Fritid i Fredrikstad har ledig stilling som barne- og ungdomsarbeider 54% fast stilling.

August 2018 kan vi endelig invitere ungdom i Fredrikstad til åpning av ny fritidsklubb på hele 1000 kvm. Fritidsklubben får flotte fasiliteter, med bl.a. ungdomskjøkken, café, allaktivitetssal med scene, prosjektrom, film- og foto-studio, klipperom og mye mer. Vi søker nå en engasjert barne- og ungdomsarbeider som har lyst til å utvikle og drifte dette tilbudet sammen med oss og ungdommen.

Fritid i Fredrikstad (tidligere Fritidsklubbene) har som mål å bidra til at alle barn og unge i Fredrikstad har tilgang til 
trygge og meningsfulle fritidsaktiviteter. Vi har syv avdelinger med ulik utforming og varierende aktivitetstilbud. Disse er: 
Ambjørnrød, Gressvik, Lisleby, Ungdomskafé, Skatehallen, Torsnes og Østsiden. Tilbudet spenner fra mindre 
avdelinger for sosial hygge og enkle aktiviteter, til større avdelinger med et bredere aktivitetstilbud. Tilbudet er gratis, 
rusfritt, religiøst nøytralt og partipolitisk uavhengig. Virksomheten er en del av kulturetaten i seksjon for kultur miljø og 
byutvikling i Fredrikstad kommune. Virksomheten har 24 ansatte fordelt på 14 årsverk. Fritid i Fredrikstad hadde 28 000 
besøkende i 2017.

Vi tilbyr

En meningsfull arbeidshverdag, hos oss kan du utgjøre en forskjell i livet til unge hver eneste arbeidsdag! Du blir med på å forme et nytt og spennende tilbud, i en virksomhet som er i stadig utvikling. Varierte arbeidsoppgaver og mulighet for faglig og personlig utvikling. Gode forsikrings- og pensjonsordninger.

Hovedoppgaver

Hos oss skal du legge til rette for, og bidra til, sosial hygge og aktivitet i fritidsklubben. Du skal planlegge, organisere og gjennomføre fellesaktiviteter, på egen hånd, og i samarbeid med avdelingsleder og andre ansatte. Du vil jobbe mye med ungdomsdrevne aktiviteter, og vi vil derfor at du kontinuerlig skal bygge kompetanse på dette området. 
Du skal også betjene kaféen, hjelpe til med enkel matlaging og andre enkle driftsoppgaver.

Kvalifikasjonskrav

Du må ha fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget. I tillegg må du har 5 års relevant arbeidserfaring. Det er en forutsetning at du har et særlig engasjement for barn og unge, og du bør kunne kommunisere godt på norsk.

Personlige egenskaper

I disse stillingene trenger vi positive, utadvendte og trygge voksenpersoner.
Du bør være kreativ og initiativrik, og kunne planlegge og sette i gang aktiviteter. Det er viktig at du er åpen og nysgjerrig, og at du har et ønske om å være i utvikling. 
Vi drar også jevnlig på turer og utflukter, der du skal bidra under både planlegging og gjennomføring. Hos oss har vi en hektisk og ofte uforutsigbar arbeidshverdag med tidvis høyt støynivå, dette bør du kunne mestre. Personlig egnethet tillegges stor vekt.

Lønnsopplysninger

Stillingen lønnes som barne- og ungdomsarbeider, stillingskode 7517, internkode 2140.
Arbeidsforholdene er ellers på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og avtaleverk, herunder pensjonsordning i KLP.
Stillingen er turnusarbeider, med arbeidstid ettermiddag, kveld og helg. 
Ansettelse forutsetter fremlegging av godkjent politiattest ikke eldre enn 3 måneder. Tuberkuloseattest i henhold til forskrift.

Søknad sendes

Seksjon for kultur, miljø og byutvikling benytter kun elektronisk søknadsprosess. Gå inn på 
www.fredrikstad.kommune.no, under ledige stillinger/kunngjøringer.
Dersom du er intern søker kan du gå inn på Frekit, Enterprise Personalia, velge fanen Hjem og trykke på ledige 
stillinger.
Spørsmål om innlogging/søknadsprosess rettes til Marianne Møgster, tlf. 91138789.
Spørsmål om stillingen rettes til virksomhetsleder Jannike Amdam Helland, tlf. 41668633.

Offentlighet

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak fra offentlighet, dersom dette ikke kan imøtekommes (offentlighetslovens § 25). Det vil gå fram av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen, og hvilket kjønn de har.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.