Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Fredrikstad. Med våre 80.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er en by i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt boligtilbud og et
variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Familieveileder - 80% fast - helsevern for barn og unge

Seksjon Utdanning og oppvekst omfatter tjenesteområdene barnehager, skoler, helsevern for barn og unge (HVBU), barneverntjeneste og pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT).
Familiesenteret er en tjeneste i helsevern for barn og unge, som i tillegg består av fem helsestasjoner, skolehelsetjeneste, vaksinasjonskontor, jordmortjeneste og helsestasjon for ungdom. HVBU har to psykologer og en fagkoordinator.
De ansatte på familiesenteret er en tverrfaglig gruppe med psykiatriske sykepleiere, barnevernspedagoger og vernepleiere. Stillingen er plassert på Onsøy Rådhus, familiesenteret. 
Familiesenteret har pr. i dag syv stillinger.

Fra 01.08.2018 er det ledig 80% fast stilling som familieveileder ved helsevern for barn og unge.

Stillingsbeskrivelse

- Familiesamtaler og veiledning til foreldre med fokus på relasjon og samspill.
- Veiledning med fokus på å trygge og styrke foreldrene i foreldrerollen gjennom økt forståelse av barnet.
- Veiledning med fokus på å få barnets stemme inn i familien og se familien som helhet.
- Individuell veiledning og samtaler med ungdom og deres foreldre.
- Alle ansatte er COS-P sertifiserte, og gjennomfører COS-P i grupper og individuelt.

Familieveilederne har et særlig fokus på barn som pårørende.

Familiesenteret tilbyr: 
- Mestringsgruppe for barn som har psykisk syke foreldre.
- Mestringsgruppe for barn som har rusmisbrukende foreldre.
- Ferie- og fritidstilbud til familier med svak økonomi.

Vi samarbeider med andre instanser i kommunen og bidrar til henvisning videre om nødvendig.

Kvalifikasjoner

- 3-årig høgskoleutdanning innen helse- og sosialfag.
- Relevant videreutdanning.
- Ønskelig med videreutdanning innen familieterapi og/eller rus, med fokus på barneperspektiv.

Ønskede kvalifikasjoner

- God samarbeidsevne.
- Personlig egnethet vektlegges.
- Erfaringsbasert kunnskap vektlegges.

Personlige egenskaper

- Gode samarbeidsevner og evne til å jobbe selvstendig.
- Evne til å ta egne vurderinger og ansvar.
- Personlig egnethet vektlegges.

Lønnsopplysninger

Stillingen lønnes etter kommunens lønns- og stillingsregulativ. Egen bil bør kunne disponeres i tjenesten. Reiseutgifter dekkes etter Statens reiseregulativ.

Vi kan tilby

- Ekstern veiledning og refleksjonsmøter internt.
- Kompetente, engasjerte kollegaer.
- Spennende og stabilt arbeidsmiljø.

Politi-/tuberuloseattest

Ansettelser forutsetter fremlegging av godkjent politiattest ikke eldre enn tre måneder. Tuberkuloseattest i henhold til forskrift.

Søknad sendes

Helsevern for barn og unge benytter elektronisk søknadsprosess.
Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no under stillinger/kunngjøringer.
Dersom du er intern søker, kan du gå inn på FREKIT, Enterprise personalia, velg fanen Hjem og trykk på ledige stillinger.
Dersom du ikke får sendt søknaden elektronisk, ta kontakt med førstesekretær Eva E. Sletner, tlf.69 33 27 40 eller førstesekretær Birgitte Andersen, tlf.69 30 66 52.

Offentlighet

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak fra offentlighet, dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (off.lovens §25). Det vil gå fram av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det er til stillingen, og hvilket kjønn de har.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.