Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Fredrikstad. Med våre 80.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er en by i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt boligtilbud og et
variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Vernepleier/sykepleier 85% vikariat og 60% fast-Kiæråsen avlastning

Arbeidssted

Kiæråsen avlastningssenter har lang erfaring med å gi tjenester til barn, ungdom og deres familier. For oss er det viktig å utvikle trygge, gode og kompetente tjenester. Det er nettopp derfor vi søker etter høgskolekompetanse innen vernepleierfaget

Vår avdeling gir tjenester til ungdommer fra 12 år og oppover
Vi har følgende stillinger ledig fra 01.09.2018.
Vernepleier 85% vikariat dag og kveld med langvakter hver 4 helg.
Vernepleier/sykepleier 60% fast nattevaktstilling med arbeid hver 3 helg.

Hovedoppgaver

* Bidra til at avdelingen realiserer kommunens og etatens visjoner, mål og planer
* Kartlegge behov og iverksette tiltak
* Sikre kvaliteten i den direkte tjenesteytingen
* Ivareta et godt arbeidsmiljø

Hvis du liker å jobbe målrettet med ungdommer, er tålmodig, motivert og har gode holdninger, er dette et godt utgangspunkt for å søke på denne stillingen.

Ansvarsområder:

* Direkte strukturert miljøarbeid og oppfølging av daglige gjøremål og meningsfylte aktiviteter for ungdommene.
* Legge til rette for et godt samarbeid med foresatte og delta i møter med andre instanser
* Medikamenthåndtering
* Dokumentasjon
* Fagansvarlig og koordinator for enkelte ungdommer
* Veiledning av kollegaer

Kvalifikasjonskrav

* Norsk autorisasjon som vernepleier/sykepleier
* God muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
* Generell datakunnskap.
* Førerkort klasse B

 

Ønskede kvalifikasjoner

* Kompetanse og erfaring med barn og unge med spesielle behov
* Evne til å jobbe å jobbe selvstendig og i team
* Kompetanse på livredning i vann og eventuelt kunne delta på kommunens interne opplæringskurs.
* Gode samarbeidsevner
* Gode skriftlige og muntlige fremstillingsevne
* Være bevisst i sin rolle
* Fleksibel

Vi kan tilby

* Gode forsikrings og pensjonsordninger
* Godt, tverrfaglig arbeidsmiljø med "god takhøyde".
* Spennende og varierte arbeidsoppgaver.
* Veiledning/ undervisning.
* Personalmøter
* Fagmøter.
* Tverrfaglig samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnere.

Lønnsopplysninger

Avlønning etter Fredrikstad kommunes lønns- og stillingsregulativ.
Arbeidstakere tilsettes i Fredrikstad kommune etter gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler.

Politi / Tuberkulose attest

Politiattest ikke eldre enn 3 måneder, må fremlegges ved ansettelse.

Søknad sendes

Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no under
stillingsannonser/kunngjøringer. Spørsmål om innlogging/søknadsprosess rettes til Janette Holme 69 30 55 07, 
Dersom du er intern søker, kan du gå inn på FREKIT, Enterprise personalia, velg fanen Hjem og trykk på ledige
stillinger.

Offentlighet

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad
kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak fra offentlighet, dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes
(offentlighetsloven § 25). Det vil gå fram av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen og
hvilket kjønn de har.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.