Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Fredrikstad. Med våre 80.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er en by i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt boligtilbud og et
variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Brannkonstabel ved Fredrikstad brann- og redningskorps

Fredrikstad brann- og redningskorps (FRBK) er en virksomhet i Seksjon for teknisk drift i Fredrikstad kommune. Brann- og redningskorpset har 84 ansatte, 68 av disse er stasjonert i Fredrikstad og 16 er deltidsmannskaper på Hvaler. Brannvesenet arbeider med oppgaver innen brann og redning, brannforebygging og feiing i en region med ca. 82 000 innbyggere.

Ved beredskapsavdelingen, som består av fire vaktlag med totalt 44 stillinger, blir det nå ledig en, mulig to faste fulltidsstillinger som brannkonstabel i vaktturnus, med forbehold om ledighet.

Hovedoppgaver

Utføre innsats- og redningsarbeid iht. virksomhetens oppdrag, herunder å kunne:
- utføre slukke- og redningsarbeid.
- utføre røyk- og kjemikaliedykking.
- utføre rednings- og arbeidsdykking.
- bemanne og betjene samtlige av virksomhetens innsatskjøretøy/maskiner.
- delta i ettersyn, vedlikehold og reparasjonsarbeid på brannkorpsets bygg, materiell og kjøretøy.
- bidra som instruktør i korpset ved behov.
- utføre oppgaver i og utenfor stasjonen iht. oppdrag.
- holde seg oppdatert innen fagfeltet, bidra til positiv sikkerhetskultur og holdningsskapende arbeid i korpset.

Kvalifikasjonskrav

Fullført og bestått videregående utdanning (treårig allmennfag og/eller fagbrev i et håndverksfag).
Minimum to år relevant arbeidserfaring.
Førerkort klasse B i minimum to år.
Førerkort klasse C, CE samt båtførerbevis må fremvises ved tiltredelse eller senest seks måneder etter tiltredelse.
Beherske norsk skriftlig og muntlig.
Ha god helse (må dokumenteres med helse- og egenerklæring ved oppmøtedag).
Ha god fysikk.
Inneha sportsdykkerbevis.
Ha gode samarbeidsevner og gode holdninger.
Ha plettfri vandel (politiattest kreves før ansettelse).
Søkere må ha et avklart forhold til førstegangstjeneste.
Særskilte krav til bosted (maksimum 30 minutters kjøring fra brannstasjonen).

Ønskede kvalifikasjoner

Relevant fagbrev/yrkespraksis.
Brannkonstabelutdannelse.
Utrykningsførerkost kode 160.
Redningsdykkersertifikat klasse R, arbeidsdykkersertifikat minimum klasse B.
Teoretisk/tekisk utdannelse som kan tilpasses brann- og redningskorpsets arbeids- og ansvarsområder.
Flerkulturell forståelse (språk, kultur, kunnskap).
God lokalkjennskap i Fredrikstad.

Vi har behov for kompetanse fra flere ulike fagfelt, og personlig egnethet vil bli vektlagt. Før eventuell ansettelse, må en gjennomføre en målrettet helsesjekk ved bedriftshelsetjenesten i Fredrikstad kommune, i regi av arbeidsgiver.

Vi kan tilby

En spennende jobb i et hektisk miljø. 
Et trivelig og uformelt arbeidsmiljø med gode utviklingsmuligheter.

Lønnsopplysninger

Stillingen lønnes i stillingskode 7237/2660 Brannkonstabel, etter Fredrikstad kommunes lønns- og stillingsregulativ.

Søknad sendes

Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no/stillinger
Dersom du er intern søker, kan du gå inn på FREKIT, nterprise personalie, velg fanen Hjem og trykk på ledige stillinger. 
Spørsmål vedrørende innlogging/søknadsprosess rettes til Jeanette Røhne, tlf. 69306464, e-post: jbra@fredrikstad.kommune.no.

Attester, vitnemål og referanser må medbringes ved evt. intervju.

Kvinner oppfordres til å søke.

Tiltredelse fra 01.01.2019, eller etter avtale.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.