Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Fredrikstad. Med våre 80.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er en by i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt boligtilbud og et
variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Brannkonstabel deltid - avdeling Hvaler

Fredrikstad brann- og redningskorps, avdeling Hvaler utfører brann- og redningsoppdrag i Hvaler kommune. Avdelingen er besående av 16 deltidsansatte (5 utrykningsledere og 11 brannkonstabler) med bosted på Hvaler. Tjenesten er dimensjonert i hht. forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen. Brannkonstabler er ansatt som deltidspersonell uten fast vaktordning, og må bære utalarmeringsenhet for å møte på branner og ulykker på kort varsel.

Vi søker nå brannkonstabel til vår avdeling på Kirkeøy.

Kvinner oppfordres til å søke.

Hovedoppgaver

Innsats ved branner, helesoppdrag, ulykker, og andre arbeidsoppgaver som brannvesenet utfører. I tillegg forplikter du 
deg til å ta del i praktisk/teoretisk utdanning for brannpersonell og må stille på planlagte øvelser, kurs og samlinger knyttet til trening og opplæring.

Vi søker etter en engasjert, initiativrik person med allsidige og praktiske evner. 
Du må samarbeide godt med andre og kunne arbeide rasjonelt og effektivt i hektiske situasjoner.

Kvalifikasjonskrav

Førerkort klasse B
Søker må beherske norsk muntlig og skriftlig
Du må være fysisk og psykisk skikket til tjenesten 
Plettfri vandel (dokumenteres med politiattest før eventuell ansettelse)
Hovedarbeidsgivers tillatelse til å delta på utrykninger i arbeidstiden (dokumenteres skriftlig)
Du må ha bosted på Kirkeøy eller Asmaløy og fortrinnsvis ha ditt virke (arbeidssted) innenfor Hvalers kommunegrense

Ønskede kvalifikasjoner

Vi søker en person med et aktivt samfunnsengasjement som ønsker å bidra til en god beredskap i sitt nærmiljø. Du 
må ha et ønske om å bidra til et faglig sterkt miljø med fokus på sikkerhet, samarbeid og trivsel.

- Førerkort klasse BE, C og kompetansebevis for utrykningskjøring (kode 160) eller være villig til å ta dette i samarbeid 
med brannvesenet 
- Gode kunnskaper i førstehjelp.
- Båtførerbevis.

Møter og øvelser blir normalt lagt til kveld/helg slik at det ikke skal komme i konflikt med ditt hovedarbeidssted.
Kvalifiserte søkere blir innkalt til tester og intervju, dette planlegges gjennomført ila. september/oktober.
Fysisk test for røyk- og kjemikaliedykker og bedriftsintern legesjekk og må bestås før eventuell ansettelse.

Stillingen vil bli underlagt arbeidsreglement og betingelser for Fredrikstad brann- og redningskorps, samt de lønns- og
arbeidsvilkår som fremgår av gjeldene lover, reglement og tariffavtaler. Attester, vitnemål og referanser må medbringes 
ved evt. intervju.

Lønnsopplysninger

Stillingen lønnes i stillingskode 7237/2660 Brannkonstabel.

Søknad sendes

Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no/stillinger

Dersom du er intern søker kan du gå inn på FREKIT, Enterprise personalia, velg fanen Hjem og trykk på ledige stillinger.

Spørsmål vedrørende innlogging/søknadsprosess rettes til Jeanette Røhne, tlf. 69306464, e-post: jbra@fredrikstad.kommune.no.

Attester, vitnemål og referanser må medbringes ved evt. intervju.

Offentlighet

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt ffentligheten. Søkere som har bedt om unntak fra offentligheten vil bli varslet dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (offentlighetsloven § 25). Det vil gå frem av den offentlige søkerlisten hvor mange søkere det har vært, og hvilket kjønn de har.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.