Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Fredrikstad. Med våre 80.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er en by i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt boligtilbud og et
variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Sykepleier 100% fast - Fredrikstad korttidssenter

Fredrikstad korttidssenter tilbyr korttidsopphold for pasienter med ulike behov.
Vi tar imot utskrivningsklare pasienter fra sykehuset, tilbyr opptrening, avlastning og lindrende behandling.
Fredrikstad kortidssenter har 3 avdelinger som tilsammen har 87 plasser:
Avdeling 2 har 34 plasser
Avdeling 3 har 33 plasser
Avdeling 4 har 20 plasser

Senteret er en spennende arbeidsplass med høy aktivitet og mange faglige problemstillinger. Vi har høy sykepleiedekning, fast daglig legetjeneste, egen laboratorietjeneste og tett samarbeid med fysio-/ergoterapeuter. Vi samarbeider også tett med hjemmesykepleien og pårørende.

Det er ca. 1300 innleggelser i året.

Stillingen er knyttet til avdeling 2. 

Hovedoppgaver

- Kartlegge sykepleiebehov, prioritere og iverksette sykepleietiltak.
- Sikre kvaliteten i den direkte tjenesteytingen og ivareta arbeidsmiljø.
- Jobbe i team med sykepleiere/helsefagarbeidere.
- Bidra til å realisere kommunens og virksomhetens visjoner, mål og planer.
- Dokumentere i kommunens dokumentasjonssystem.

Kvalifikasjonskrav

Autorisert sykepleier

Må kunne beherske norsk skriftlig og muntlig.
Gode datakunnskaper.

Personlige egenskaper

Positiv, fleksibel og løsningsorientert.
Evne til å arbeide selvstendig og i team.
Ha interesse for og ønske om å jobbe tverrfaglig og løse problemstillinger i tråd med pasientenes egne mål.
Faglig engasjert.
Personlig egnethet vektlegges i forhold til kommunikasjon, samhandling og ivaretagelse av arbeidsmiljø.

Vi kan tilby

Fast stilling i en aktiv og utfordrende avdeling.
Fagutvikling med internundervisning i turnus hver 12 uke.
Trivelig og inkluderende arbeidsmiljø.
Gode forsikrings- og pensjonsordninger gjennom KLP.
Todelt turnus med arbeid dag og kveld.

Lønnsopplysninger

Avlønnes etter kommunens lønns- og stillingsregulativ som sykepleier i stillingskode 7174/3330

Generelt:
Arbeidstakere tilsettes i Fredrikstad kommune i henhold til lover, reglement og tariffavtale. Prøvetid er 6 mndr.

Offentlighet

Opplysninger om søker kan bli offentligjort selv om søker har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad kommune vil varsle søker som har bedt om unntak fra offentlighet, dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (offentlighetsloven § 25).
Det vil fremgå av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen og hvilke kjønn de har.

Politi / Tuberkulose attest

Ansettelse forutsetter framlegg av godkjent politiattest, ikke eldre enn 3 mnd.
Skjemaet "Tuberkulose- og MRSA-kontroll ved ansettelser og utenlandsreiser" skal fylles ut av alle personer som skal tiltre stilling innen helse- og omsorgstjenester.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.